04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
  • English
Ресурсоефективність - запорука зростання вашого бізнесу

Демонстраційний проект «Ресурсоефективне та чисте виробництво» програми «Екологізація економік країн Східного партнерства Європейського Союзу» (EaP GREEN)

Демонстраційний проект «Ресурсоефективне та чисте виробництво» програми «Екологізація економік країн Східного партнерства Європейського Союзу» (EaP GREEN) (2014-2017)

Програма «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського Союзу» (ЕаР GREEN) була покликана підтримати перехід шести країн Східного партнерства ЄС (Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України) на «зелену» модель розвитку економіки.

Фінансування програми ЕаР GREEN здійснювалось Європейським Союзом за спільної участі чотирьох міжнародних організацій: Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй, Організації з економічного співробітництва та розвитку, Програмою Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища та Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку. Додаткова фінансова підтримка здійснювалась Австрійським банком розвитку й Урядом Республіки Словенія.

Демонстраційний проект з ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ) програми EaP GREEN мав на меті прискорити і розширити застосування РЕЧВ на національному та регіональному рівнях, особливо в таких галузях як сільське господарство, харчова, хімічна промисловість і виробництво будівельних матеріалів.

Завдання демонстраційного проекту:

  • відбір та навчання національних експертів методам та практикам РЕЧВ, а також пов’язаним з ними інструментам менеджменту й підприємництва;
  • підвищення обізнаності та покращення розуміння можливостей і переваг РЕЧВ на національному та регіональному рівнях серед підприємств, уряду та суспільства;
  • підвищення продуктивності використання ресурсів та екологічних показників шляхом демонстрації РЕЧВ для малих та середніх підприємств (МСП) та організацій.

В Україні

Демонстраційний компонент «Ресурсоефективне та чисте виробництво» (РЕЧВ) фінансованої Європейським Союзом програми «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського Союзу» (EaP GREEN) сприяв підвищенню ресурсоефективності та екологічності насамперед малих і середніх підприємств (МСП). В Україні МСП складають 99,8 % від загальної кількості підприємств і дають роботу 80 % населення. Незважаючи на невелику частку МСП у національному ВВП (15 %), на них утворюється значна частина відходів, викидів та стоків.

Спираючись на попередню роботу ЮНІДО в Україні, РЕЧВ-проект посилив  та підвищив  обізнаність щодо РЕЧВ у десяти її областях.

РЕЧВ-оцінки

В Україні демонстраційний РЕЧВ-проект був сфокусований на галузі будівельних матеріалів, яка має значний потенціал для розвитку та може бути основою для «зеленого» будівництва та сталого розвитку міських територій.

У рамках проекту було підготовлено 18 експертів із проведення РЕЧВ-оцінок на підприємствах. Ці експерти розробляли заходи з РЕЧВ, оцінювали їх екологічні та економічні переваги для підприємств. Всього 254 РЕЧВ-заходи було визначено для демонстраційних підприємств (13) та підприємств-учасників Клубів РЕЧВ (35).

Детальніше

Клуби РЕЧВ

Під час участі в Клубах РЕЧВ представники підприємств разом пройшли насичену програму підготовки, що дозволило їм розробити власні Плани дій щодо впровадження РЕЧВ. Загалом 2 кола Клубів РЕЧВ були проведені в Харківській та Чернігівській областях, вони охопили 5 різних галузей промисловості.

Щоби підтримати розвиток підходу Клубів РЕЧВ, було проведено підготовку кураторів Клубів у трьох областях України, розроблено комплект навчальних й інформаційних матеріалів, запущено тематичну веб-сторінку з усіма ресурсами.

Зважаючи на запити учасників, у рамках Клубів РЕЧВ було проведено тренінги з фінансування РЕЧВ-заходів.  Представники  місцевих банків, державних адміністрацій, краудфандінгових організацій та МСП розглянули можливості подолання обмеженого доступу до фінансових ресурсів як головного бар’єру для впровадження РЕЧВ-заходів.

Детальніше

Інформаційна підтримка

Програма EaP GREEN підтримувала підготовку збірників кращих доступних технологій і довідників з РЕЧВ. Під час двох консультативних діалогів і шести тематичних форумів українські МСП, громадські організації та навчальні заклади були залучені до широких обговорень національного посібника з РЕЧВ. Це дало змогу фіналізувати посібник, адаптувавши до вітчизняних умов його термінологію та методологію. Результати кожного форуму стали основою для публікацій і відеоматеріалів з РЕЧВ.

Всього 27 інформаційних заходів проекту відвідало більше 1000 учасників. Підготовлено 16 публікацій з РЕЧВ та 12 статей. 14 відео додано до плейлиста в YouTube.

Розроблений у рамках проекту навчальний посібник з РЕЧВ для університетів було представлено  у п’яти вищих навчальних закладах України, щоб поширити принципи РЕЧВ серед студентів. У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» вже впроваджено навчальний курс «РЕЧВ».

Матеріали доступні за посиланням.