04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
 • English
Ресурсоефективність – запорука зростання Вашого бізнесу

GEIPP UKRAINE

у рамках Глобальної програми з еко-індустріальних парків "GEIPP" (UNIDO)

Виконавець
(імплементуюча агенція)

Донор

Бенефіціар

Роки

2020–2023

Мета проєкту

Продемонструвати практичність і переваги моделі екоіндустріального парку (ЕІП) задля підвищення ресурсоефективності та покращення екологічних, економічних і соціальних показників залучених індустріальних парків, сприяючи інклюзивному і сталому промисловому розвитку України

Завдання проєкту

 • Підтримка уряду у внесенні концепції ЕІП та дотичних практик до національної політики і процесів ухвалення урядових рішень
 • Підвищення обізнаності серед основних зацікавлених сторін щодо переваг еко-індустріальних парків та їхньої ролі у створенні додаткової вартості
 • Консультації щодо моделей менеджменту еко-індустріальних парків з метою забезпечення умов сталого розвитку парків, залучення інвестицій, забезпечення належних робочих умов
 • Технічна підтримка підприємств еко-індустріальних парків з метою підвищення ерсурсоефективності і створення промислових симбіозів та синергій
 • Розвиток компетенцій та нарощення потенціалу державного і приватного секторів впродовж реалізації моделі ЕІП

Компоненти проєкту

 • Створення законодавчої бази для підтримки функціонування еко-індустріальних парків
 • Перевтілення пілотних індустріальних парків в модельні еко-індустріальні, або максимально наближено до них

Роль Центру РЕЧВ

У рамках виконання Глобальної програми з еко-індустріальних парків Центр надав послуги з:

 • Виконання РЕЧВ-обстежень на підприємствах індустріального парку
 • Оцінки індустріальних парків за міжнародною методикою
 • Пошуку можливостей для побудови промислового симбіозу
 • Розробки бачення та дорожньої карти ЕІП в Україні
 • Розробки нагороди ЕІП в Україні
 • Розробки поправок до законів України щодо впровадження моделі ЕІП

Результати виконаних Центром РЕЧВ завдань

Відповідно до Міжнародних рамкових положень про еко-індустріальні парки оцінено три індустріальні парки в Україні:

 • ПрАТ “АГРОМАШ”(м. Запоріжжя)
 • КП БМР “БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ВАНТАЖНО-АВІАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС” (КП БМР БВАК) (м. Біла Церква, Київська обл.)
 • ПрАТ “ІП Патріот” (м.Суми)

Міжнародні рамкові положення про ЕІП задають орієнтири та цільові показники, яким має відповідати еко-індустріальний парк. Обстеження виконувалися з використанням універсального інструменту для  оцінки ЕІП

За результатами оцінки, виконаної Центром РЕЧВ:

 • визначено поточний рівень відповідності індустріальних парків міжнародним орієнтирам та передумовам, які застосовується до ЕІП
 • оцінено потенціал досяжності міжнародних орієнтирів та передумов, які можуть досягти обстежувані ІП у найближчі декілька років
 • розроблено ЕІП-ініціативи для 3-х парків за кожною з 4-х категорій, на яких сфокусовані міжнародні орієнтири (діяльність керуючої компанії, екологічна, соціальна та економічна сфери) та виконано їхнє техніко-економічне обґрунтування
 • підготовлено робочі плани реалізації пріоритетних можливостей зі сфери ЕІП за результатами оцінки трьох ІП
 • організовано три круглі столи на базі індустріальних парків для представників керуючих компаній з метою презентації результатів оцінки та затвердження робочих планів із впровадження розроблених ЕІП-ініціатив

Показники результатів діяльності ІП у %

Фото зустрічей за круглим столом - результати оцінки трьох індустріальних парків

Експерти Центру РЕЧВ обстежили 20 підприємств, які є учасниками індустріального парку КП БМР “БВАК”.

Обстеження виконувалися за методикою ресурсоефективного та чистого виробництва і базувалися на аналізі споживання всіх енергетичних, матеріальних і водних потоків, а також утворення відходів, викидів та стоків із подальшою розробкою й техніко-економічним обґрунтуванням ресурсоефективних заходів.

Розподіл обстежуваних підприємств за виробничими галузями

Сукупний потенційний ефект завдяки 82 РЕЧВ-заходам, запропонованим до впровадження
в індустріальному парку КП БМР "БВАК"

На фото експерти Центру РЕЧВ виконують обстеження підприємств-учасників КП БМР "БВАК"

Підґрунтям для розробки пропозицій з промислового симбіозу стали:

 • результати обстежень 20 підприємств цього індустріального парку;
 • серія семінарів/тренінгів за участі представників обстежених підприємств, місцевої влади та керуючої компанії.

Внаслідок РЕЧВ-обстежень вдалося визначити енергетичні потоки компаній за видами джерел енергії, матеріальні та водні потоки, обсяги утворення відходів, викидів та стоків, які далі були використані для розробки можливостей з побудови промислового симбіозу.

Завдяки організованим семінарам були зібрані найбільш поширені проблеми/питання, з якими стикаються підприємства у своїй виробничій діяльності, а також зібрано відгуки та побажання щодо ймовірних та розроблених пропозицій з побудови промислового симбіозу між підприємствами цього парку.

Так, за результатами цієї роботи було розроблено 11 пропозицій з промислового симбіозу та виконано їхнє техніко-економічне обґрунтування.

За підсумками останнього семінару з промислового симбіозу було відібрано 4 пріоритетні пропозиції та включено їх до робочого плану на 2021-2023 рр.

Слід зауважити, що для ІП КП БМР “БВАК” розглянуто не традиційний підхід індустріального симбіозу, а більш широка промислова й інфраструктурна синергія, яка охоплює синергію у сфері послуг; синергію у сфері постачання; синергію побічних продуктів; синергію міст та промисловості. 

Схема енергетичних потоків

Існуючі приклади симбіотичної взаємодії
на базі ІП КП БМР "БВАК"

Фото одного з семінарів, організованого
в ІП КП БМР "БВАК"

Експерти Центру РЕЧВ у співпраці з експертами puREsource та командою проєкту GEIPP-Ukraine розробили бачення та дорожню карту розвитку еко-індустріальних парків в Україні, які увійшли до Стратегії розвитку індустріальних парків в Україні на період до 2030 року.

Фінальний варіант бачення та дорожньої карти ЕІП в Україні було презентовано членам Міжвідомчої робочої групи з питань впровадження політики розвитку еко-індустріальних парків.

Усі напрацювання за цим напрямком було оформлено у детальний звіт “Report on international proposals to Eco-Industrial Park Policy Vision and Roadmap for Ukraine”.

Експерти Центру РЕЧВ  спільно з puREsource та за консультаційної підтримки проєкту GEIPP-Ukraine розробили пропозиції щодо нагороди з еко-індустріальних парків в Україні.

Метою запропонованої нагороди еко-індустріальних парків є популяризація і впровадження ЕІП в Україні, визнання досягнень щодо більш ефективного управління на рівні парку, екологічної та економічної ефективності, а також підвищення інвестиційної привабливості ІП.

Розроблені пропозиції до нагороди стосуються таких основних питань: організатор нагороди, журі, періодичність проведення, критерії нагороди, умови подання, категорії нагороди,  церемонія нагородження тощо.

Усі напрацювання щодо нагороди за трансформацію в ЕІП оформлено в звіт “Пропозиції щодо нагороди з еко-індустріальних парків в Україні”.

Схема нагороди з еко-індустріальних парків в Україні

Експерти Центру РЕЧВ у тісній співпраці командою проєкту GEIPP-Ukraine, зокрема з національним експертом із законодавства, підготували низку пропозицій щодо внесення змін до Законів України. Передбачається, що запропоновані зміни стануть комплексним рішенням і водночас рушійною силою на шляху трансформації ІП в ЕІП та створення нових ЕІП. 

Зміни  запропоновані до шести законів України та двох кодексів, зокрема:

Закону України “Про індустріальні парки”

Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”

Закону України “Про ринок електричної енергії”

Закону України “Про відходи”

Закону України “Про теплопостачання”

Закону  України  “Про регулювання містобудівної діяльності”

Митного кодексу України

Податкового кодексу України

Також розроблено 2 підзаконні акти:

Пропозиції до Постанови КМУ №25 від 19 січня 2022 р. Про затвердження Порядку розгляду документів про внесення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків;

Постанова “Про затвердження Переліку критеріїв еко-індустріального парку”.

Усі напрацювання щодо внесення поправок до Законів України, в тому числі всі порівняльні таблиці і пояснювальні записки, оформлено у “Звіт про поправки до Законів України”.

На Консультаційному семінарі (23.06.2022) всі напрацювання щодо  розроблених бачення та дорожньої карти ЕІП в Україні, схеми нагороди ЕІП в Україні, поправок до законів України впровадження моделі еко-індустріальних парків були презентовані та схвалені його учасниками.

Консультаційний семінар зібрав 83 учасники, зокрема членів Міжвідомчої робоча група з питань впровадження політики розвитку еко-індустріальних парків, учасників 3-ї Консультативної ради проєкту GEIPP-Ukraine, представників ІП, стейкхолдерів та експертів Центру РЕЧВ.

Деталі про прогрес виконання та досягнення  проєкту GEIPP-Ukraine доступні тут.

Скріншоти з онлайн-семінарів щодо політики ЕІП в Україні та поправок до законів України про ЕІП

Довідково

GEIPP

Глобальна програма еко-індустріальних парків (GEIPP) реалізується UNIDO в країнах із перехідною економікою

Країни, в яких втілюється GEIPP

 • В'єтнам
 • Індонезія
 • Колумбія
 • Перу
 • Південна Африка
 • Україна
 • Єгипет

Індустріальні парки, обрані до Проєкту

 • Місцезнаходження – м. Біла Церква (Київська область)
 • Форма власності – державна
 • Територія – 250 гектарів
 • Кількість компаній у складі ІП – 74
 • Профіль компаній – машинобудування, виготовлення меблів, прикрас
 • Інфраструктура – добре розвинута та розгалужена
 • Місцезнаходження – м. Запоріжжя
 • Форма власності – приватна
 • Територія – 10 гектарів
 • Кількість компаній у складі ІП – 33
 • Профіль компаній – металооброблення
 • Інфраструктура – розташований у центрі міста, має хороше дорожнє сполучення
 • Місцезнаходження – м. Суми
 • Форма власності – приватна
 • Територія – 20 гектарів
 • Кількість компаній у складі ІП – 115
 • Профіль компаній – надання послуг та виробництво текстильних виробів і безалкогольних напоїв