04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
  • English
Ресурсоефективність – запорука зростання Вашого бізнесу

Історія

У 2007 році в Україні на базі НТУУ “КПІ” стартував пілотний проєкт ЮНІДО “Започаткування та функціонування Національної програми з більш чистого виробництва в Україні”, покликаний сприяти підвищенню конкурентоспроможності та продуктивності промисловості України та зменшенню негативного впливу на довкілля. Головна мета проєкту полягала у впровадженні відповідних заходів у виробничі процеси та створення в Україні постійно діючої системи щодо подальшого розповсюдження Програми з більш чистого виробництва.

На підставі отриманих позитивних результатів за пілотним проєктом
у 2011 році ЮНІДО та Уряд Швейцарії офіційно підписали угоду про виконання Україною масштабнішого проекту “Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні”,
який розпочався наприкінці 2012 року.

У січні 2013 року в рамках проєкту ЮНІДО було створено Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (Київська міська інноваційна галузева організація роботодавців “Центр РЕЧВ”). Донорами Центру РЕЧВ впродовж усього проєктного періоду є уряди Швейцарії та Австрії.

Швейцарським довідковим центром слугує Швейцарський консорціум, очолюваний Університетом прикладних наук Північно-Західної Швейцарії (FHNW). Він надає технічну підтримку Центру РЕЧВ в Україні

Центр застосовує галузеві та фахові підходи у роботі з пріоритетними
галузями національної промисловості, зокрема: хімічній, агропромисловій, металургійній та металообробній.

У 2017 році Центр був сертифікований відповідно до ISO 9001: 2015.