04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
  • English
Ресурсоефективність - запорука зростання вашого бізнесу

Історія

У 2007 році в Україні на базі НТУУ «КПІ» стартував пілотний проект ЮНІДО «Започаткування та функціонування Національної програми з більш чистого виробництва в Україні», покликаний сприяти підвищенню конкурентоспроможності та продуктивності промисловості України та зменшенню негативного впливу на довкілля. Головна мета проекту полягала у впровадженні відповідних заходів у виробничі процеси та створення в Україні постійно діючої системи щодо подальшого розповсюдження Програми з більш чистого виробництва.

На підставі отриманих позитивних результатів за пілотним проектом у 2011 році ЮНІДО та Уряд Швейцарії офіційно підписали угоду про виконання Україною масштабнішого проекту «Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні», який розпочався наприкінці 2012 року.

У січні 2013 року в рамках проекту ЮНІДО було створено Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (Київська міська інноваційна галузева організація роботодавців «Центр РЕЧВ»). Донорами Центру РЕЧВ впродовж усього проектного періоду є уряди Швейцарії та Австрії.

Засновники Центру та три головні національні партнери проекту:

  • Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (http://www.kpi.ua/),
  • Науковий парк «Київська політехніка» (http://www.spark.kpi.ua/ ) та
  • Український союз промисловців та підприємців (http://www.uspp.org.ua/).

Швейцарський консорціум, очолюваний Університетом прикладних наук Північно-Західної Швейцарії (FHNW), обрано в якості Швейцарського довідкового центру для надання технічної підтримки Центру в Україні.

Центр РЕЧВ має тісні та добрі стосунки не тільки з його засновниками та донорами, але й Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством освіти та науки України.

Центр застосовує галузеві та фахові підходи у роботі з пріоритетними галузями національної промисловості, зокрема: хімічній, агропромисловій, металургійній та металообробній.

У 2017 році Центр був сертифікований відповідно до ISO 9001: 2015.