04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
  • English
Ресурсоефективність - запорука зростання вашого бізнесу

“Консультування підприємств щодо енергоефективності” (GIZ) GmbH

Передумови

Рівень енергоємності української економіки у 3–4 рази перевищує відповідний середній показник у країнах Європейського Союзу. Понад 40% енергії споживається у промисловості та торгівлі. В Україні існує понад 2 млн підприємств, малі та середні підприємства становлять більшість із них. На відміну від інших споживачів, комерційні клієнти сплачують ринкові, несубсидовані ціни за електроенергію та газ. Високі витрати на енергію обтяжують підприємства та знижують їхню конкурентоздатність.

Потенціал енергозаощадження, особливо для малих та середніх підприємств, становить 30%–50%. Однак про цей потенціал та заходи з підвищення енергоефективності відомо в Україні не всім. Тому енергетична модернізація підприємств, яка могла би посприяти значному скороченню викидів парникових газів та зменшенню залежності України від імпорту енергоносіїв, відбувається дуже повільно, або взагалі ніяк.

Мета

Роль Центру РЕЧВ

Енергоефективна модернізація українських підприємств створює показові приклади скорочення викидів парникових газів

Центр виступає у проєкті як консалтингова компанія, виконуючи енергоаудити відповідно до Стандарту ISO 50002:2014, розробляючи технічно та економічно обґрунтовані інвестиційні проєкти з енергоефективності (EE) у секторі “неметалеві будівельні матеріали”

Методи роботи

Щоб ініціювати енергетичну модернізацію українських підприємств та показати приклади впровадження заходів, спрямованих на збереження клімату, проєкт працює на трьох взаємопов’язаних рівнях:

Консультування підприємств
Проєкт надає підтримку українським асоціаціям, енергетичним агентствам, інститутам підвищення кваліфікації та іншим постачальникам послуг у розбудові ринку послуг та тренінгів з енергоефективності для компаній

Пілотні заходи на обраних підприємствах
Пілотні заходи демонструють технічну та економічну доцільність окремих енергоефективних заходів та слугують зразком для поширення рішень, що допомагають заощадити енергію в масштабах України. Проєкт надає консультації з впровадження заходів

Механізми стимулювання та програми сприяння
Проект консультує обрані міністерства, наприклад, Мінекономрозвитку, та інші установи, зокрема Держенергоефективності, щодо розробки механізмів сприяння та стимулювання підвищення енергоефективності у компаніях

Замовник
Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини

Країна виконання проєкту Україна

Політичний партнер Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Загальна тривалість
2017 до 2021