04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
 • English
Ресурсоефективність - запорука зростання вашого бізнесу

Місія

Центр ресурсофективного та чистого виробництва (ЦРЕЧВ, Центр) популяризує концепцію ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ), спрямовану на підвищення ефективності використання матеріалів, енергії та води у промисловому виробництві за рахунок впровадження технічних та організаційних рішень.

Концепція РЕЧВ (методика) розроблена фахівцями Програми Організації Об’єднаних Націй з довкілля (ЮНЕП) та Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО). Вона слугує надійним інструментом для досягнення високого рівня конкурентоздатності вітчизняних промислових підприємств та їх продукції; створення безпечного економічного, соціального та екологічного майбутнього для компаній, які впроваджують засади та принципи «Сталого розвитку» в Україні.

Основна мета Центру РЕЧВ – інституціоналізація та вдосконалення процесу надання послуг з ресурсозбереження в Україні.

Одне з ключових завдань Центру – сприяння зеленій модернізації української економіки за всіма напрямками і на різних рівнях, включаючи раціональне використання ресурсів, підвищення конкурентоздатності національної економіки та поліпшення екологічних показників промислових підприємств в Україні. Зниження питомих показників споживання ресурсів безпосередньо впливає на собівартість одиниці продукції, зменшення навантаження на довкілля та покращення умов праці.

Для виконання своїх задач та поставленої мети Центр співпрацює з міжнародними проектами та організаціями, експертними компаніями, фінансовими установами, бізнес-асоціаціями, освітніми фондами та органами державної влади у всіх регіонах України. Зацікавленими сторонами Центру є українське суспільство, уряд і промислові компанії.

Основні види діяльності Центру РЕЧВ:

 • Комплексне оцінювання ефективності використання ресурсів на підприємстві за методикою РЕЧВ з розробкою технічних рішень, які враховують екологічні, економічні та соціальні аспекти.
 • Проведення тренінгів та інших навчальних заходів із залученням провідних міжнародних та національних експертів для керівників, менеджерів, інженерно-технічного персоналу промислових підприємств, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців у сфері консалтингових послуг.
 • Консультування підприємств з питань залучення кредитних і грантових коштів для впровадження технічних рішень.
 • Технічний консалтинг і допомога в підготовці до сертифікації згідно ISO 50001 та ISO 14000.
 • Енергоаудити (у тому числі будівель).
 • Спеціальні обстеження вибраних виробничих ділянок.
 • Технічні вимірювання.
 • Виконання міжнародних проектів технічної допомоги із залученням вітчизняних підприємств.
 • Просвітництво: підвищення загального рівня обізнаності населення про методику РЕЧВ через розповсюдження результатів діяльності Центру.
 • Сприяння реалізації національної політики та ініціатив, спрямованих на включення РЕЧВ-методики до стратегічних програм та планів дій розвитку України на найближчі роки.
 • Сприяння широкомасштабному впровадженню РЕЧВ-методики в Україні.