04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
 • English
Ресурсоефективність – запорука зростання Вашого бізнесу

Місія

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (ЦРЕЧВ, Центр) популяризує концепцію ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ), спрямовану на підвищення ефективності використання матеріалів, енергії та води у промисловому виробництві завдяки впровадженню технічних та організаційних рішень

Концепція РЕЧВ (методика) розроблена фахівцями Програми Організації Об’єднаних Націй з довкілля (UNEP) та Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO). Вона слугує надійним інструментом для досягнення високого рівня конкурентоздатності вітчизняних промислових підприємств та їх продукції; створення безпечного економічного, соціального та екологічного майбутнього для компаній, які впроваджують засади та принципи сталого розвитку в Україні

Мета Центру

Інституціоналізація та вдосконалення процесу надання послуг з ресурсозбереження в Україні

Завданя Центру

Сприяння зеленій модернізації української економіки за всіма напрямками і на різних рівнях, включаючи раціональне використання ресурсів, підвищення конкурентоздатності національної економіки та поліпшення екологічних показників промислових підприємств в Україні. Зниження питомих показників споживання ресурсів безпосередньо впливає на собівартість одиниці продукції, зменшення навантаження на довкілля та покращення умов праці

Центр співпрацює у всіх регіонах України з

 • Міжнародними проєктами та організаціями
 • Експертними компаніями
 • Фінансовими установами
 • Бізнес-асоціаціями
 • Освітніми фондами
 • Органами державної влади

Основні види діяльності Центру

 • Комплексне оцінювання ефективності використання ресурсів на підприємстві за методикою РЕЧВ з розробкою технічних рішень, які враховують екологічні, економічні та соціальні аспекти
 • Проведення тренінгів та інших навчальних заходів із залученням провідних міжнародних та національних експертів для керівників, менеджерів, інженерно-технічного персоналу промислових підприємств, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців у сфері консалтингових послуг
 • Консультування підприємств з питань залучення кредитних і грантових коштів для впровадження технічних рішень
 • Технічний консалтинг і допомога в підготовці до сертифікації згідно ISO 50001 та ISO 14000
 • Енергоаудити (у тому числі будівель)
 • Спеціальні обстеження вибраних виробничих ділянок
 • Технічні вимірювання
 • Виконання міжнародних проектів технічної допомоги із залученням вітчизняних підприємств
 • Просвітництво: підвищення загального рівня обізнаності населення про методику РЕЧВ через розповсюдження результатів діяльності Центру
 • Сприяння реалізації національної політики та ініціатив, спрямованих на включення РЕЧВ-методики до стратегічних програм та планів дій розвитку України на найближчі роки
 • Сприяння широкомасштабному впровадженню РЕЧВ-методики в Україні