04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
  • English
Ресурсоефективність - запорука зростання вашого бізнесу

Просування ресурсоефективності: український досвід

Кілька десятиліть на глобальному рівні точаться дискусії щодо нових моделей економічного та промислового розвитку, які б сприяли вирішенню кількох системних завдань. По-перше, йдеться про скорочення економічного розриву між багатими та бідними країнами шляхом підтримки якісного економічного зростання останніх. По-друге, вирівнювання доходів, подолання бідності та зубожіння в глобальному масштабі. По-третє, пришвидшення темпів економічного розвитку з метою забезпечення базових потреб людей в умовах перенаселення планети. По-четверте, захист довкілля та відновленню ресурсної бази. Для розв’язання цих питань було запропоновано концепцію сталого розвитку, яка дозволила поєднати в єдину логічну систему цілий комплекс заходів, спрямованих на досягнення економічних, екологічних та соціальних цілей одночасно.

Методика ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ), розроблена Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) спільно з Програмою Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), стала невід’ємною складовою концепції сталого розвитку. Експерти ЮНІДО та ЮНЕП відреагували на зростаючу потребу країн світу з перехідним типом економіки та розробили механізми заохочення компаній, урядів, домогосподарств в усьому світі до впровадження більш заощадливих практик поводження з ресурсами. Виявилося, що ці практики самі по собі виступають потужним джерелом інноваційних, модернізаційних рішень і, відповідно, призводять до зростання. 

Методологія РЕЧВ розглядає аспекти сталого розвитку як окремо, так і в синергетичному поєднанні, а саме: а) підвищення економічної ефективності виробництва завдяки раціональному використанню ресурсів; б) захист навколишнього середовища через економію природних ресурсів та мінімізацію негативного впливу промисловості на довкілля; і в) підвищення рівня соціальної активності шляхом створення робочих місць та забезпечення добробуту для працівників та місцевих громад.

В Україні пілотна стадія міжнародного проекту технічної допомоги з ресурсоефективного та більш чистого виробництва стартувала в 2007 році. На той момент в українській економіці склалася специфічна ситуація. По-перше, сформувався так званий «сировинний перекіс» промислового сектору. Якщо у 1990 р. частка галузей з низькою доданою вартістю кінцевої продукції в структурі реалізованої продукції промисловості становила 12,1 %, то у 2007 р. – вже 25%. Домінування галузей з низьким рівнем переробки стала однією з ключових тенденцій промислового розвитку України.

По-друге, економічна динаміка в Україні характеризувалася поглибленням технологічного відставання промисловості та зношення основних засобів виробництва.

По-третє, в Україні склалися в цілому вкрай несприятливі умови для інноваційного розвитку економіки і промислового сектора зокрема.

Нарешті, по-четверте, промисловість України характеризувалася надмірною ресурсо- та енергоємністю виробничих процесів.

У зв’язку з подіями 2013-2014 років значна частка українських підприємств (переважно металургійної, гірничо-добувної та хімічної галузей) випала із налагоджених коопераційних ланцюжків, втратила основні ринки або просто припинила існування. Тож загрози маргіналізації України в структурі світової економіки, подальшого поглиблення відставання сьогодні відчутно посилилися.

Проект ЮНІДО в Україні з ресурсоефективного та чистого виробництва сфокусувався на створенні умов для вирішення саме цих економічних проблем.

 

Як все починалося

У 2007 році у складі науково-дослідної частини Київського політехнічного інституту було створено Центр більш чистого виробництва. Залучені до Центру співробітники КПІ реалізовували пілотні проекти з чистого виробництва на українських підприємствах. Пріоритетом були харчова промисловість, будівельні матеріали, металообробка, металургія та агропереробка. Завданням Центру було сприяти впровадженню у виробництво технічних заходів, спрямованих на зменшення витрат матеріальних ресурсів, енергії та води в технологічному процесі, зменшення викидів шкідливих та забруднюючих речовин у навколишнє середовище.

До 2011 року в проекті взяли участь 30 компаній у Київській, Вінницькій та Запорізькій областях. Для цих підприємств експерти Центру запропонували низку технічних рішень, очікуваний економічний ефект від впровадження яких сягнув майже 1 млн  євро на рік. 13 співробітників КПІ і 19 спеціалістів з Вінниці та Запоріжжя отримали сертифікати ЮНІДО як національні консультанти з більш чистого виробництва. Ці результати були гідно оцінені як керівництвом ЮНІДО, так і українським Урядом.

І за ініціативи ЮНІДО проект перейшов у нову фазу. 12 січня 2012 року в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відбулася нарада з приводу започаткування в Україні проекту «Сприяння розвитку програми ресурсоефективності та більш чистого виробництва (РЕЧВ) шляхом створення та започаткування роботи Центру більш чистого виробництва в Україні». На нараді були присутні представники понад 10 міністерств і відомств України та міжнародних організацій. 29 травня того ж року за підписом Міністра економічного розвитку і торгівлі України П.О. Порошенко вийшов Наказ про створення Керівного комітету проекту і 29 січня 2013 року у залі засідань Вченої ради НТУУ «КПІ» відбулася урочиста церемонія офіційного представлення в Україні проекту ЮНІДО з ресурсоефективного та більш чистого виробництва.

Експерти Центру виконали технічні аудити для понад 115 компаній, підготували 174 експертів за методикою ЮНІДО, провели понад 100 тренінгів для керівництва компаній та представників регіонального бізнесу у шести регіонах України (до проекту долучилися також Одеса, Львів та Харків). Сумарні очікувані заощадження від впровадження опцій РЕЧВ за період 2013-2017 рр. становили понад 7,5 млн. євро, у тому числі за рахунок скорочення споживання матеріалів на 9103,56 т; зниження споживання хімікатів на 926  кг; скорочення споживання води на 1696 929,60 м3; енергозбереження на 133,46 ГВт*год; скорочення викидів CO2 на 31 573,86 т. Було налагоджено співпрацю з обласними та міськими державними адміністраціями.

 

Біг з перешкодами

Станом на 2017 рік Центр зібрав потужну команду експертів та серйозний портфель виконаних проектів, збудував впізнаваний бренд. Центр увійшов до глобальної мережі «RECPNet», пройшов сертифікацію відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Постійними партнерами Центру стали Університет прикладних наук та мистецтв Північно-Західної Швейцарії, екологічна консультативна та дослідницька компанія “СТЕНУМ” в Австрії, Асоціація сталого бізнесу (Швейцарія), Норвезько-Українська торговельна палата, Міжнародний фонд соціальної адаптації, Торгово-промислові палати в Дніпрі, Запоріжжі та Львові, Союз підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств.

Однак прийшли й проблеми. Як показав моніторинг стану впровадження технічних опцій, протягом 2013-2016 років підприємства, залучені до проекту ЮНІДО, реально імплементували лише близько половини заходів. Навіть якщо вони потребували від підприємств незначних або взагалі ніяких капіталовкладень, частка імплементованих опцій не досягала 100%. Експерти зіткнулися з низькою мотивацією до модернізації з боку підприємств передусім державної та комунальної власності – тобто тих, хто зазвичай щонайбільше потребує впровадження РЕЧВ-підходів. Отже, причини могли лежати у площині економічної та промислової політики в державі.

Від самого початку проект був налаштований на тісну співпрацю з Урядом. Щороку відбувалися консультації керівництва проекту ЮНІДО з українськими посадовцями. Однак повноцінної інтеграції підходів та цілей ресурсозбереження із суміжними завданнями державної політики в сфері економічного, промислового, енергетичного розвитку не було. Поки у жовтні 2017 року не відбувся перелам ситуації.

12 жовтня 2017 року Центр за підтримки ЮНІДО організував Зустріч Експертної Групи на тему: «Стимулювання екологізації промисловості на основі підходів РЕЧВ». Спеціально до Зустрічі Віденський університет економіки та бізнесу на замовлення ЮНІДО розробив та підготував експертну доповідь «Ресурсоефективне та чисте виробництво: політика та інструменти сприяння зеленим індустріям в Україні». Міжнародні експерти сформували низку рекомендацій для України. Зокрема, було запропоновано сфокусуватися на найпроблемніших галузях і визначити головні цілі їх «зеленізації»; здійснити екологічну податкову реформу та переглянути політику цін на ресурси; запровадити національну систему стимулів та штрафів та заохочувати до еко-інновацій; постійно здійснювати просвітницьку роботу в системі освіти і виконувати передачу знань тощо.

Зустріч Експертної Групи показала, наскільки актуальним є ресурсоефективне та чисте виробництво в Україні, і водночас, наскільки потужна підтримка потрібна Центру та його партнерам для того, щоб виконати поставлені амбітні завдання. Згодом з’ясувалося, що така підтримка у Центру є.

 

Закон переходу кількості в якість

6 лютого 2018 року відбулося чергове засідання Консультативної ради – головного консультативно-дорадчого органу проекту ЮНІДО. На правах головуючого Ради я завжди вимагаю ретельної підготовки питань, що виносяться на порядок денний, це моя принципова позиція. Проте ніхто не очікував від цьогорічного засідання якихось істотних проривів. Зустрічаючись вкотре в більш-менш однаковому складі, готуючись обговорювати одні й ті ж самі проблеми, всі учасники засідання раптом відчули: щось змінилося.

То була дуже емоційна, відверта і продуктивна розмова однодумців про те, як нам збудувати співпрацю в проекті для досягнення важливих результатів у вітчизняній промисловості, та для держави в цілому. Ентузіазм учасників та готовність діяти разом були відчутно щирими. Напевно, кількість докладених усіма причетними до проекту зусиль нарешті перейшла в нову якість розуміння масштабу завдань, що стоять на порядку денному. І головне – в нову якість співпраці на рівні держави, бізнесу, міжнародних партнерів і національних експертів.

Все це стало можливим завдяки багаторічній підтримці українського проекту з РЕЧВ з боку ЮНІДО, а також Урядів Швейцарії та Австрії. Протягом усіх років поважна міжнародна команда експертів вкладала в Україну свій досвід, час, енергію та позитивну віру в те, що все можливо і все здійснено. Для української сторони спільна робота з такими досвідченими та відданими своїй справі фахівцями, як Петра Швагер, Хайнц Лоенбергер, Еміна Аліч, Бранко Дуніч, Кристоф Хугі, Карім Зейн та багатьма іншими стала справжньою школою успіху. Завдяки цій підтримці Центр пройшов великих шлях професійного становлення та удосконалення, почав стверджуватися в якості національного центру координації і впровадження сучасних світових підходів і практик промислового, економічного, екологічного розвитку.

Немає жодних сумнівів в тому, що ці завдання будуть вирішені.

 

Післяслів

Як самостійна одиниця Центр РЕЧВ функціонує в Україні 5 років. За оцінками ЮНІДО, саме 5-7 років в середньому в світі потрібно для того, щоб проект з ресурсоефективного та чистого виробництва вийшов на траєкторію сталого зростання і став невід’ємною частиною промислової, економічної, фінансової, екологічної і навіть соціальної політики держави. І, головне –частиною політики компаній.

Проект ЮНІДО в Україні пройшов великий шлях від задуму і перших спроб до повноцінного багатостороннього партнерства і вражаючих результатів. Вирішальна роль в цьому належить людям, які працювали і працюють над проектом. Їх натхнення, ентузіазм, високий професіоналізм стали тим «п’ятим елементом», без якого неможлива жодна велика справа, жоден великий успіх.

Нам є що розповісти про минулі досягнення, але я впевнений, що головні сторінки в цій історії ще не написані.

 

Василь Крутов, Голова Консультативної ради Проекту ЮНІДО, віце-президент УСПП                                                 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *