04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
  • English
Ресурсоефективність - запорука зростання вашого бізнесу

Семінар для закладів вищої освіти у Львові

15 травня 2019 року Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (Центр РЕЧВ) за підтримки Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України) організував інформаційний семінар для закладів вищої освіти (ЗВО) на тему «Імплементація курсу з ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ) у навчальні програми ЗВО: переваги та можливості». У семінарі взяли участь представники Національного лісотехнічного університету України, Національного університету «Львівська політехніка», Львівського національного аграрного університету, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Львівської ОДА.

Відкрив семінар Микола Григорович Адамовський, перший проректор з науково-педагогічної роботи НЛТУ України. Далі з вітальними словами до учасників звернувся Бранко Дуньїч, головний технічний радник ЮНІДО, та Ігор Григорович Гайдук, заступник директора департаменту освіти і науки Львівської ОДА.

В основній частині семінару виступили представники Центру РЕЧВ – директор Андрій Вікторович Ворфоломеєв та радник з технічних питань Ігор Леонідович Шилович. А.В. Ворфоломеєв розповів про загальні принципи та методологію впровадження концепції РЕЧВ в Україні, а також наголосив на ключовій меті семінару – продемонструвати переваги та можливості для розвитку ЗВО завдяки впровадженню дисципліни «Ресурсоефективне та чисте виробництво». І.Л. Шилович у своїй презентації зосередив увагу на методах технічного обстеження підприємств, зв’язку концепції РЕЧВ із загально-навчальними і технічними науками, характеристиці предмету РЕЧВ у навчальному процесі. На завершення виступу Ігор Леонідович запропонував учасникам семінару ознайомитися з прикладами впровадження предмету РЕЧВ в українських університетах.

Далі за програмою відбулися виступи про інтегрування дисципліни «Ресурсоефективне та чисте виробництво» у навчальні програми ЗВО. Так, А.В. Ворфоломеєв (канд. техн. наук, старший викладач Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського) поділився досвідом про впровадження дисципліни «РЕЧВ» у навчальну програму підготовки бакалаврів в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського, а Борис Ярославович Бакай (канд. техн. наук, завідувач кафедри лісопромислового виробництва та лісових доріг НЛТУ України) – про впровадження дисциплін у курси підготовки бакалаврів і магістрів спеціалізації Лісова інженерія за спеціальністю «Лісове господарство» та спеціалізації Промисловий інжиніринг за спеціальністю «Прикладна механіка» Національного лісотехнічного університету України.

Після представлених доповідей відбулася активна дискусія серед учасників. Так, Ігор Тарасович Ребезнюк, докт. техн. наук, професор, директор ННІ Інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій НЛТУ України, відзначив, що вирішення виробничих завдань, пов’язаних з екологічними викликами, потребує імплементації концепції РЕЧВ і мусить знайти своє відображення у наповненні освітніх програм для професійної підготовки інженерів у рамках механізму забезпечення стратегії сталого розвитку. Також у своєму виступі доповідач зазначив, що завдяки спільним зусиллям Центру РЕЧВ та НЛТУ України впроваджено дисципліну «Ресурсоефективне та чисте виробництво» в освітньо-професійних програмах «Промисловий інжиніринг» та «Лісова інженерія». Нова генерація інженерів має бути озброєна знаннями та вміннями, потрібними для ефективного вирішення актуальних проблем суспільства і забезпечення сталого розвитку. Людмила Іванівна Максимів, канд. екон. наук, доцент кафедри екологічної економіки НЛТУ України, відзначила надзвичайну актуальність теми семінару, переваги застосування превентивних підходів до вирішення проблем формування відповідального виробництва і споживання, а також потребу поширити інформацію про семінар серед ширшого кола зацікавлених осіб, зокрема у колі академічної спільноти серед викладачів і студентів.

Семінар завершився обговоренням питання впровадження курсу РЕЧВ у навчальні програми інших ЗВО Львова.

Семінар проведено в рамках виконання проекту ЮНІДО «Сприяння адаптації та впровадження ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.