04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
  • English
Ресурсоефективність – запорука зростання Вашого бізнесу

СЕРІЯ ТРЕНІНГІВ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СЛІДУ ПРОДУКТУ (PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT)

 

 

 

 

Логічним продовженням інформаційного онлайн-заходу від 20 жовтня 2022 року (“Екологічний слід продукту (ЕСП) та його переваги для промислових підприємств”) стала серія із трьох тренінгів, об’єднаних не тільки загальною назвою “Детальне вивчення методології ЕСП” (англ. Deep dive into PEF), але й темою – всі вони були збудовані на вивченні методології оцінки екологічного сліду та аналізу життєвого циклу продукту. Кожен тригодинний тренінг мав свою назву і охоплював певний обсяг доволі складного та дещо нового для українського фахівця матеріалу. Всі тренінги відбулися в режимі онлайн на платформі Zoom.

Тренеркою була запрошена Ан Де Шрайвер – міжнародна експертка ЮНІДО, провідна експертка компанії “PRé Sustainability”. Модератором усіх трьох тренінгів був регіональний координатор Центру РЕЧВ у західному регіоні Володимир Попович.

На першому тренінгу “Загальний вступ до екологічного сліду продукції та оцінки життєвого циклу” (03.11.2022) учасники ознайомилися із технічними особливостями методології ЕСП, метою та завданнями ЕСП-дослідження; основними поняттями про оцінку життєвого циклу (ОЖЦ), її значення та стандарти ISO; принципами та певними правилами категорій екологічного сліду продукції (PEFCRs.) Тренерка навела низку корисних практичних прикладів, зокрема, щодо ОЖЦ для ламп розжарювання, люмінесцентних ламп та світлодіодів (порівняння на основі ватів, які споживають ці лампи, люменів, які вони випромінюють, та терміну придатності); PEFCR для батарейок та акумуляторів, молочних продуктів, ІТ-обладнання, теплоізоляції, фотоелектричної генерації електроенергії, тощо. На цьому тренінгу багато уваги було приділено Ініціативі “Єдиний ринок екологічно чистих продуктів”, затвердженій у 2013 році. Насамкінець тренерка надала поради, як розпочати ЕСП-дослідження – а це передусім визначення правильного методичного документу, яким слід керуватися (PEFCR), або використання найновішого методу ЕСП.

Другий тренінг “Детальне ознайомлення з екологічним слідом продукції (ЕСП) – аналіз даних” (08.11.2022) був зосереджений на тому, як збирати дані для ЕСП-дослідження, якими бувають ці дані (первинні, специфічні, виміряні або розраховані безпосередньо на конкретному об’єкті, вторинні/усереднені дані, бази даних), як навчитися методиці моделювання переробки відходів тощо. На тренінгу було запропоновано безліч практичних прикладів з оцінки ЕСП для пивоварні, ІТ-обладнання, водопровідних труб тощо. Також була презентована формула для визначення циркулярного екологічного сліду, оскільки в оцінці ЕСП стадія кінця життєвого циклу та будь-які відходи, що виникають на інших стадіях життєвого циклу, повинні моделюватися саме з використанням цієї формули.

На третьому тренінгу “Детальне ознайомлення з екологічним слідом продукції (ЕСП) – аналіз результатів” (09.11.2022) відбулося узагальнення отриманих знань на попередніх двох тренінгах та більше уваги приділено аналізам результатів внаслідок виконання ЕСП-дослідження. Так, учасники навчилися виконувати аналіз “гарячих точок”, верифікацію та звітність, оцінювати вплив життєвого циклу продукту /послуги та загалом підвищили обізнаність щодо процесів та принципів, пов’язаних із екологізацією продукції в Україні, особливо стосовно можливості впровадження методології ЄРЗП/ЕСП.

Усі тренінги супроводжувалися блоками запитань та відповідей, під час яких учасники мали змогу спитати або уточнити важливі моменти.

У тренінгах взяли участь експерти та дослідники, які працюють над розвитком зеленої та циркулярної економіки, безпосередньо займаються впровадженням ресурсоефективного та чистого виробництва, опікуються охороною довкілля. Це були представники від центральних та місцевих органів влади, підприємств, експертних та громадських організацій, бізнес-асоціацій, освітніх та науково-дослідних установ.

Тренінги організовано Центром ресурсоефективного та чистого виробництва у партнерстві з компанією “PRé Sustainability”.

До участі у 3-х тренінгах з ЕСП було відібрано 35 претендентів (27 жінок та 8 чоловіків) за результатами заповнених форм, серед яких 3 експерти згодом будуть залучені для виконання оцінки ЕСП. 

Про програму “EU4Environment”

Тренінги буди організовані в рамках регіональної програми “Європейський Союз для довкілля” (EU4Environment – Зелена економіка), яка покликана допомагати країнам Східного партнерства зберегти свій природний капітал і покращити екологічний добробут населення, підтримуючи діяльність із захисту довкілля, демонструючи і відкриваючи можливості для більш зеленого зростання, а також імплементуючи механізми для кращого управління екологічними ризиками та впливами.
Програма EU4Environment фінансується Європейським Союзом та реалізується консорціумом міжнародних партнерів, включаючи Організацію з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), Європейську економічну комісію ООН (ЄЕК ООН), ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) та Світовий банк. Тривалість програми – 2019-2022 рр., бюджет – 20 млн євро.

Більше інформації за посиланням.