04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
 • English
Ресурсоефективність - запорука зростання вашого бізнесу

Популяризація технічної та екологічної вищої освіти (PROMETHE-U.S.) (2018-2019)

   Про проект

Мета проекту «Популяризація технічної та екологічної вищої освіти» (PROMETHE-U.S.) – підвищення обізнаності молоді у перевагах  технічних та екологічних професій для успішного розвитку української економіки.

Ідея проекту виникла у зв’язку зі зростанням потреб вітчизняних підприємств і організацій у висококваліфікованих спеціалістах технічного і екологічного спрямування, щоб подолати розрив між попитом на технічних експертів та кількістю людей, які обирають відповідні спеціальності.


Проект був розроблений фахівцями Центру ресурсоефективного та чистого виробництва (ЦРЕЧВ), який з 2013 року здійснює підтримку вітчизняних  компанії та інституцій у підвищенні їх ефективної роботи та екологічних показників шляхом сприяння трансферу технологій, проведення енергоаудитів, викладання курсів екологічного та технічного спрямування в вітчизняних  закладах вищої освіти та організаціях.

Фінансування проекту здійснюється Посольством США в Україні.

Мета:

сприяти підвищенню енергетичної та екологічної ефективності в Україні шляхом популяризації екологічної та технічної освіти серед молоді.

Завдання:

 • ознайомити молодь, яка обирає свою майбутню професію  з перевагами і перспективами технічної освіти;
 • зацікавити школярів сучасними технічними розробками та дослідженнями у сфері захисту довкілля та збереження природних ресурсів;
 • донести до майбутнього покоління роль технічної освіти в успішному розвитку України.


Цільова аудиторія проекту
 – школярі 9-11 класів, які планують здобувати вищу освіту і через 5 – 8 років (термін, необхідний для підготовки спеціалістів) зможуть стати рушіями економічного розвитку та охорони навколишнього середовища.

Тематика семінарів (майстер-класів) в межах проекту в період з жовтня 2018 року по лютий 2019 року:

 1. комп’ютерна інженерія (програмування);
 2. нанотехнології;
 3. екологічна безпека (раціональне використання природних ресурсів, безпека життєдіяльності);
 4. «зелені» технології;
 5. енергоефективність (енергозберігаючі технології і поновлювані джерела енергії);
 6. робототехніка (сучасні розробки  та перспективи);
 7. машинобудування та металообробка;
 8. інженерна екологія;
 9. інженерія  (будівництво);
 10. аерокосмічна техніка, астрономія.


Очікувані результати

 • підвищення поінформованості школярів та членів їх сімей щодо переваг технічної освіти та необхідність збереження навколишнього середовища;
 • збільшення частки студентів, які обирають технічні та екологічні спеціальності для здобуття вищої освіти;
 • створення  онлайн-платформи, яка об`єднає учнів, студентів університетів та фахівців ЦРЕЧВ для обміну інформацією щодо покращення екології та зростання  енергоефективності вітчизняних підприємств, значно розширивши коло спілкування усіх учасників.
Інформаційні матеріали:

 

Менеджер проекту

Катерина РОМАНОВА

Тел.: +380 66 720 91 80
E-mail: romanova_ko@ukr.net