04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
 • English
Ресурсоефективність - запорука зростання вашого бізнесу

Популяризація технічної та екологічної вищої освіти (PROMETHE-U.S.) (2018-2019)

Фінансування проєкту здійснювалося Посольством США в Україні

Мета

Сприяти підвищенню обізнаності молоді про переваги технічних та екологічних професій для успішного розвитку української економіки.

Цільова аудиторія

Школярі 9-11 класів, які планують здобувати вищу освіту і через 5-8 років (термін, необхідний для підготовки спеціалістів) зможуть стати рушіями економічного розвитку та охорони довкілля.

Ідея

Народження ідеї спонукало зростання потреб вітчизняних підприємств і організацій у висококваліфікованих спеціалістах технічного і екологічного спрямування, щоб подолати розрив між попитом на технічних експертів та кількістю людей, які обирають відповідні спеціальності.

Автори ідеї

Проєкт розробили фахівці Центру ресурсоефективного та чистого виробництва (ЦРЕЧВ), який з 2013 року здійснює підтримку вітчизняних  компанії та інституцій у підвищенні їх ефективної роботи та екологічних показників шляхом сприяння трансферу технологій, виконання енергоаудитів, викладання курсів екологічного та технічного спрямування в вітчизняних  закладах вищої освіти та організаціях.

Завдання

 • ознайомити молодь, яка обирає свою майбутню професію,  з перевагами та перспективами технічної освіти;
 • зацікавити школярів сучасними технічними розробками та дослідженнями у сфері захисту довкілля та збереження природних ресурсів;
 • донести до майбутнього покоління роль технічної освіти в успішному розвитку України.
 1. комп’ютерна інженерія (програмування);
 2. нанотехнології;
 3. екологічна безпека (раціональне використання природних ресурсів, безпека життєдіяльності);
 4. “зелені” технології;
 5. енергоефективність (енергозберігаючі технології і поновлювані джерела енергії);
 6. робототехніка (сучасні розробки  та перспективи);
 7. машинобудування та металообробка;
 8. інженерна екологія;
 9. інженерія  (будівництво);
 10. аерокосмічна техніка, астрономія.
 • підвищення поінформованості школярів та членів їх сімей щодо переваг технічної освіти та необхідність збереження навколишнього середовища;
 • збільшення частки студентів, які обирають технічні та екологічні спеціальності для здобуття вищої освіти;
 • створення  онлайн-платформи, яка об`єднає учнів, студентів університетів та фахівців ЦРЕЧВ для обміну інформацією щодо покращення екології та зростання  енергоефективності вітчизняних підприємств, значно розширивши коло спілкування усіх учасників.

Менеджерка проєкту

Катерина РОМАНОВА

Тел.: +380 66 720 91 80
E-mail: romanova_ko@ukr.net