04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
  • English
Ресурсоефективність - запорука зростання вашого бізнесу

Публікації

Розвиток промислового підприємства разом із Центром РЕЧВ

Даний інформаційний довідник розроблено для широкої цільової аудиторії, яка прагне модернізувати виробничі процеси задля скорочення власних витрат на сировину, електроенергію, воду та інші ресурси. Головними читачами, на думку авторів видання, мають стати промислові підприємства та об’єкти ЖКГ України. 

Довідник містить розширений перелік послуг, які надає наш Центр на запити від Замовників. У ньому деталізовано суть та терміни виконання надаваних послуг, а також описано очікуваний результат. 

Дана публікація підготовлена в рамках проекту «Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні», який виконується Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) та національним Центром ресурсоефективного та чистого виробництва (ЦРЕЧВ). Донорами проекту є уряди Швейцарії та Австрії.

 

Ресурсоефективне та чисте виробництво у м’ясній промисловості

У даному посібнику викладено аналіз поточної ситуації в секторі розвитку м’ясної промисловості України. Особливу увагу приділено прямому та опосередкованому впливу галузі на навколишнє середовище. На основі порівнянь з найкращими наявними технологіями у ряді країн світу, цей посібник висвітлює потенціал ресурсозбереження для підприємств м’ясної галузі та пропонує перелік можливих заходів, які допоможуть зреалізувати цей потенціал та значно знизити негативний вплив на довкілля.
Дана публікація підготовлена в рамках проекту «Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні», який виконується Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) та національним Центром ресурсоефективного та чистого виробництва (ЦРЕЧВ). Донорами проекту є уряди Швейцарії та Австрії.

 

Основи ресурсоефективності підприємств

Посібник призначений для представників підприємств та інших зацікавлених у знаннях щодо підвищення ресурсоефективності виробництва. У Посібнику висвітлено загальний підхід, який може бути використаний у всіх галузях виробництва.
У Посібнику міститься огляд тенденцій розвитку світової економіки, нових викликів для підприємств, розкрито поняття ресурсоефективності підприємства, наведено кроки на шляху її підвищення та відображено приклади ресурсоефективних заходів на вітчизняних підприємствах.
Даний Посібник підготовлено у рамках Програми сприяння зеленій модернізації української економіки, яка виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ на замовлення Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Ключовий партнер Програми – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Вода як інструмент більш чистого виробництва

Методичний посібник містить інформацію, що може бути корисною для проведення водного аудиту і аналізу ефективності водокористування на підприємствах у відповідності з підходами ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ).
В ньому наведені дані про світовий стан споживання прісної води і статистичні дані про загальне споживання і відведення води в Україні. Охарактеризовані види водоспоживання і водовідведення на підприємствах, а також головні причини перевитрат/втрат води. Надані рекомендації для проведення попереднього і детального аналізів ефективності водокористування на підприємствах. Наведені можливі заходи для зменшення споживання води на господарсько-побутові потреби, принципові підходи РЕЧВ і стратегії для підвищення ефективності використання виробничої води на підприємствах. В якості допоміжного матеріалу для проведення водного аудиту та демонстрації кінцевих результатів аналізу і пропозицій з підвищення ефективності
водокористування, в додатках надається перелік питань для аналізу водокористування на підприємствах і форми, що містять узгоджені з підприємством опції для економії води (і пов’язаних з нею ресурсів) та результати техніко-економічних розрахунків. Посібник призначений для стажерів і експертів РЕЧВ, а також спеціалістів підприємств, що займаються питаннями водокористування.

Оцінка ресурсоефективності підприємств

У виданні наведено результати впровадження проектів з ресурсоефективного і чистого виробництва. Вони демонструють, що навіть прості та низьковитратні рішення дають вагомі позитивні результати для розвитку виробництва і бізнесу.

 Впровадження низьковитратних заходів

Дані рекомендації підготовлено Центром РЕЧВ та IFC у межах Програми щодо стимулювання інвестицій у ресурсоефективність в Україні, яку IFC реалізує за фінансової підтримки Вільної держави Саксонії (Німеччина), Міністерства закордонних справ Фінляндії та Агентства з міжнародного ділового співробітництва при Міністерстві економіки Нідерландів.

Стратегії і практики використання ресурсоефективного та більш чистого виробництва у молочній промисловості

У цьому посібнику зібрано інформацію стосовно стратегій і кращих практик РЕЧВ у молочній галузі країн Європи, США, Канади та інших країн з високорозвиненою молочною промисловістю.

Посібник з впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва

Посібник містить покрокові рекомендації щодо проведення технічного обстеження підприємства від попереднього збору даних до реалізації та моніторингу ефективності запропонованих опцій.  

Chemical Leasing Manual 

У посібнику розглядається концепція Хімічного лізингу та приклади її впровадження в деяких країнах Європи.