04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
 • English
Ресурсоефективність - запорука зростання вашого бізнесу

Сприяння адаптації і впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи центру більш чистого виробництва в Україні, ЮНІДО

Передумови

Ще з середини 90-х років минулого століття, Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) спільно з Програмою Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) сфокусували свої зусилля та знання на тому, аби на глобальному рівні заохотити людство до масштабного запровадження концепції та принципів ресурсоефективного та екологічно чистого виробництва (РЕЧВ). Об’єднані спільною РЕЧВ-програмою, фінансованою в першу чергу урядом Швейцарії, ЮНІДО та ЮНЕП миттєво відреагували на зростаючу потребу країн світу, надаючи їм РЕЧВ-послуги для сприяння розвитку промисловості. Це стало можливим завдяки функціонуванню спеціальних організацій, які надають консультаційну підтримку в основному підприємствам малого та середнього бізнесу, урядовим відомствам, суспільству, науково-дослідним установам та пов’язаним з ними зацікавленим сторонам у понад 60 країнах світу з перехідним типом економіки

Концепція РЕЧВ насамперед передбачає постійне застосування запобіжно-захисних екологічних стратегій до різних виробничих процесів, продуктів та послуг з метою підвищення їх ефективності та зменшення ризиків для людей і довкілля. Методологія РЕЧВ розглядає аспекти сталого розвитку як окремо, так і в синергетичному поєднанні, а саме:

а) підвищення економічної ефективності виробництва завдяки раціональному використанню ресурсів;

б) захист довкілля через економію природних ресурсів та мінімізацію негативного впливу промисловості на довкілля; 

в) підвищення рівня соціальної активності шляхом створення робочих місць та забезпечення добробуту для працівників та місцевих громад

Мета, завдання, фінансова підтримка Проєкту

Проєкт ЮНІДО “Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні (ЦРЕЧВ)” покликаний сприяти ефективнішому та раціональнішому використанню ресурсів у промисловості, підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств та зниженню навантаження на довкілля.
Ключовим завданням Проєкту вважається максимальне сприяння процесу адаптації та застосуванню методів, практик, технологій та концепції ресурсоефективного та більш чистого виробництва, тим самим забезпечуючи українську промисловість необхідними інструментами, які б слугували прискореному просуванню екологічно безпечної продукції на загальнонаціональний та регіональні ринки.
Окрім того, проєкт вбачає за необхідне всіляко допомагати українським підприємствам покращувати власний імідж, аби бути здатним виборювати та відстоювати гідне місце на світовому ринку.

Наш багаторічний Проєкт отримує постійну підтримку з боку Швейцарської Конфедерації та Республіки Австрія і у своїй діяльності спирається на результати, досягнення та висновки, отримані від впровадження попередньої фази проєкту ЮНІДО щодо створення Національної Програми більш чистого виробництва в Україні, яка виконується вже з 2007 року.

У 2013 році ЮНІДО разом зі своїми національними партнерами посприяли реєстрації в Україні Центру ресурсоефективного та більш чистого виробництва, надавши йому статусу юридичного органу. На Центр було покладено зобов’язання сприяти ефективному наданню технічних та освітніх послуг промисловим підприємствам загальнонаціонального та місцевого значення. Створений на базі Національного технічного університету України, Центр пропонує українським підприємствам скористатися набутим висококваліфікованим досвідом в інженерній справі, допомогою у розробці та впровадженні інженерно-технічних та технологічних рішень для різних проблемних виробничих ділянок на підприємствах. Ретельно та сумлінно виконуючи покладені на нього зобов’язання, Центр, таким чином, успішно та ефективно сприяє значно ефективнішому споживанню матеріалів, сировини та енергоресурсів в українській промисловості, що, безумовно, позитивно впливає на підвищення рівня їх власної конкурентоспроможності.

Цільові галузі промисловості та регіони України

Хімічна, машинобудування, агропереробна, харчова, електроенергетика, металургійна та металообробна галузі (лісництво, легка промисловість,  виробництво будівельних матеріалів і видобувна галузь розвиваються cлабкішими темпами)

Київська, Запорізька, Львівська, Одеська, Вінницька та Харківська області

 • Розповсюдженні інформації та підвищення обізнаності громадськості у питаннях ресурсоефективності, впровадження інноваційних технологій та підтримки сталого розвитку промисловості
 • Організації та проведенні тренінгів для національних експертів за методологією ЮНІДО
 • Здійсненні технічної допомоги та оцінювання ефективності виробничих процесів безпосередньо на підприємствах
 • Наданні консультаційних послуг у питаннях законодавства (намагання сприяти внесенню відповідних змін до законопроектів України для просування застосування у промисловості концепції ресурсоефективності, енергозбереження та екологічно чистого виробництва)
 • Підтримці процесу розвитку і передачі технологій з успішного використання фінансових механізмів в Україні

Національна стратегія сталого розвитку-2020 та роль РЕЧВ

У 2014 році український уряд ухвалив “Стратегію сталого розвитку-2020″, включивши до неї питання енергоефективності, збереження довкілля, розвиток та заохочення до інновацій. Стратегія спрямована на збільшення ВВП на душу населення до 16 000 доларів США у 2020 році порівняно з 8 000 доларів США у 2015 році. Щороку в рамках Стратегії сталого розвитку-2020 Уряд країни розглядає і ухвалює низку законів, які покликані сприяти її реалізації. У цих законах частково висвітлюються питання необхідності впровадження РЕЧВ-концепції

Центр РЕЧВ гідно виконує свою місію в «пікові» години для своєї країни, адже його основні цілі спрямовані на підвищення ресурсоємності та конкурентоспроможності українських компаній, зменшення їх негативного впливу на стан довкілля через впровадження концепції, використання знань і підходів, політики, практик і технологій РЕЧВ в Україні. Центр у своїй діяльності віддає перевагу розвитку та відновленню промислового сектора, оскільки саме промисловість призводить до критичного екологічного дисбалансу. Також він допомагає промисловим підприємствам належним чином та без шкоди для довкілля і людини вирішувати питання споживання енергії, теплоти, води, сировинних матеріалів, хімічних речовин та вчить запобігати утворенню відходів

Раціональне управління хімічними речовинами

В основі раціонального управління хімічними речовинами (РУХР) лежить управління хімічними речовинами
та відходами з урахуванням їх життєвого циклу, що дозволить не лише знизити вплив хімікатів на здоров’я людини
та екосистем, разом із пов’язаними з ними економічними витратами, а й забезпечить більш повне використання ресурсів, з максимально можливою вигодою.

Підходи раціонального управління хімічними речовинами доцільно реалізовувати на підприємствах хімічної промисловості, а також підприємствах і організаціях, які використовують хімічні речовини для задоволення виробничих потреб, що не відносяться до їх ключової діяльності: знежирення, травлення, нанесення захисних покриттів, прання тощо

 1. Оцінка та зменшення ризиків – основний елемент забезпечення раціонального управління хімічними речовинами, включає в себе розробку методів та інструментів оцінки і регулювання ризиків пов’язаних з використанням хімічних речовин
 2. Підвищення обізнаності щодо раціонального управління хімічними речовина шляхом проведення інформаційних заходів, спеціалізованих тренінгів та створення загальнодоступної інформації про хімічні речовини на всіх етапах життєвого циклу
 3. Сприяння впровадженню комплексних програм спрямованих на раціональне використання хімічних речовин, надання зацікавленим суб’єктам допомоги в організації управління хімікатами та відходами
 4. Надання технічної підтримки, що сприяє створенню партнерських стосунків та надійних механізмів для співпраці з метою підвищення потенціалу раціонального управління хімічними речовинами та небезпечними відходами
 1. Виявлення “гарячих точок” на підприємстві, пов’язаних з фактом використання небезпечних хімічних речовин у виробничих процесах, а також з поводженням з ними
 2. Виявлення та оцінка незадоволених та не повністю задоволених потреб безпосередніх клієнтів, які є споживачами продукції підприємства, та кінцевих споживачів
 3. Генерація інноваційних опцій/способів задоволення потреб, виявлених на попередньому етапі
 4. Вибір опцій шляхом відбору, аналізу та встановлення пріоритетів за економічними, екологічними і соціальними критеріями
 5. Впровадження обраних опцій та моніторинг
 6. Перегляд досягнутих результатів, робота над отриманими уроками та запровадження процесу постійного покращення

Хімічний лізинг – новий підхід до сталого використання хімічних речовин

Концепція Хімічного лізингу передбачає, що споживач сплачує постачальнику не за обсяг купленого продукту, а за ефект від його використання (наприклад, кількість заклеєних коробок, площу знежирених виробів, кількість годин безперебійной роботи конвеєра тощо). При цьому для постачальника збільшення кількості реалізованих хімікатів з фактора, що забезпечує дохід, перетворюється на чинник, що збільшує власні витрати. Такий підхід стимулює обох партнерів до оптимізації технологічного процесу і забезпечення сталого та ефективного контролю за хімічними речовинами

Хімічний Лізинг приносить вигоду як постачальникам, так і споживачам за рахунок:

 • Застосування інноваційних бізнес підходів: зменшення обсягів продажів хімічної продукції приносить фінансову користь обом  партнерам
 • Оптимізації виробничого процесу / зменшення впливу на довкілля
 • Стимулювання зменшення кількості відходів та утилізації відходів
 • Встановлення довгострокових ділових відносин розвитку партнерств
 • Підвищення конкурентоспроможності обох партнерів / безперервного навчання персоналу
 • Передачі новітніх технологій / обміну ноу-хау