04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
  • English
Ресурсоефективність – запорука зростання Вашого бізнесу

Демонстраційний проєкт “Ресурсоефективне та чисте виробництво” програми “Екологізація економік країн Східного партнерства Європейського Союзу” (EaP GREEN)

Роки

2014-2017

Мета проєкту

Прискорити і розширити застосування РЕЧВ на національному та регіональному рівнях

Цільова галузь для впровадження РЕЧВ

Виробництво будівельних матеріалів – галузь, яка має значний потенціал для розвитку та становить фундамент для “зеленого” будівництва і сталого розвитку міських територій

Завдання проєкту

  • Відбір та навчання національних експертів за методикою РЕЧВ та пов’язаними з нею інструментами менеджменту й підприємництва
  • Підвищення обізнаності та покращення розуміння можливостей і переваг РЕЧВ на національному та регіональному рівнях серед підприємств, уряду та суспільства
  • Підвищення продуктивності використання ресурсів та екологічних показників шляхом демонстрації РЕЧВ для малих та середніх підприємств (МСП) та організацій

Роль Центру РЕЧВ

Центр став виконавцем демонстраційного проєкту в Україні, взявши на себе зобов’язання виконати всі проєктні завдання, де, окрім основних, були зокрема такі: створення клубів РЕЧВ та навчання їхніх кураторів, друк розроблених посібників, методик і аналітичних матеріалів щодо впровадження РЕЧВ

Результати проєкту

В Україні демонстраційний компонент “Ресурсоефективне та чисте виробництво” сприяв підвищенню ресурсоефективності та екологічності насамперед малих і середніх підприємств (МСП), частка яких становить 99,8% від загальної кількості підприємств і дає роботу 80% населення. Незважаючи на невелику частку МСП у національному ВВП (15%), на них утворюється значна частина відходів, викидів та стоків.
Спираючись на попередню роботу ЮНІДО в Україні, РЕЧВ-проєкт посилив  та підвищив  обізнаність про РЕЧВ у десяти її областях

Карта проєктної діяльності в Україні (охоплено 10 областей)

Кількісні показники проєкту

Кількість експертів РЕЧВ

18

Кількість
РЕЧВ-заходів

254

Кількість демонстраційних підприємств

13

Кількість підприємств-учасників клубів РЕЧВ

35

Загальні потенційні заощадження завдяки РЕЧВ-оцінкам

Грошові, євро

2800000

Енергія, МВтгод

90000

Матеріали, т

15000

Вода, м3

315000

Відходи, т

13000

Матеріали, т

15000

Стічні води, м3

230000

Викиди, т, CO2-екв.

37000

Приклад фактичних заощаджень впродовж року завдяки РЕЧВ-оцінкам

Клуби РЕЧВ

За проєктом в Україні започатковано роботу чотирьох РЕЧВ-клубів у Харківській і Чернігівській областях (по 2 клуби у кожній області).
Для підтримки діяльності Клубів РЕЧВ було здійснено підготовку кураторів кожного клубу, розроблено комплект навчальних та інформаційних матеріалів (зокрема відео на YouTube)
У рамках діяльності Клубів РЕЧВ відбулися тренінги з фінансування РЕЧВ-заходів. Представники  місцевих банків, державних адміністрацій, краудфандінгових організацій та МСП розглянули можливості подолання обмеженого доступу до фінансових ресурсів як головного бар’єру для впровадження РЕЧВ-заходів

Вручення сертифікату для учасника РЕЧВ-клубу

Презентація куратора клубу РЕЧВ

Просвітницькі заходи

27

Учасники

1000

Промо-відео на YouTube

14

Учасники круглого столу з питань переходу до циркулярної економіки, червень 2017 р.

EaPGreen_round_table

Національна координаторка Демонстраційного проєкту РЕЧВ Марія Цибка презентує програму EaP GREEN,
концепцію РЕЧВ та основи циркулярної економіки

Учасники семінару при Орхуському інформаційно-просвітницькому центрі у Києві

Orhus

Довідково

Мета програми EaP GREEN

Програма “Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського Союзу” (ЕаР GREEN) покликана підтримати перехід шести країн Східного партнерства ЄС (Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України) на “зелену” модель розвитку економіки