04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
  • English
Ресурсоефективність – запорука зростання Вашого бізнесу

Підтримка МСП шляхом розширення масштабів ресурсоефективності та сталих державних закупівель у країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії

Підтримка малих і середніх підприємств шляхом розширення масштабів ресурсоефективності та сталих публічних закупівель у країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії
(пілотний проєкт UNEP)

Рік виконання

2021

2 ініціативи Проєкту

1. I-GO (Integrated Greening Operations)
2. Сталі публічні закупівлі (UNDA) 

Задачі I-GO ініціативи

Допомогти МСП у напрямку ресурсоефективності та пошуку послуг, які є актуальними для їхньої діяльності та потреб бізнесу (із застосуванням інтерактивного інструменту самооцінки)

Задачі UNDA ініціативи (про сталі публічні закупівлі (СПЗ))

  • Зміцнення національного потенціалу щодо впровадження заходів зі сталих публічних закупівель
  • Формування політики підприємств у дотриманні відповідних критеріїв сталості
  • Допомога МСП у напрямку ресурсоефективності та пошуку послуг, які є актуальними для їхньої діяльності та потреб бізнесу

Залучені до проєкту країни

Казахстан, Киргизстан та Україна

Роль Центру РЕЧВ

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні у партнерстві з Європейським регіональним офісом Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP) популяризує заходи з розширення практик впровадження ресурсоефективності та сталих публічних закупівель на малих і середніх підпримствах у Казахстані, Киргизстані та Україні

 

Результати проєкту

1.  Організовано та проведено 3 онлайн-тренінги щодо можливостей впровадження сталих публічних закупівель у діяльність підприємств МСБ України, Казахстану та Киргизстану

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ В НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА (КЫРГЫЗСТАН) (25.11.2021)

СТАЛИЙ РОЗВИТОК – НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ (УКРАЇНА) (30.11.2021)

2.  Здійснено 2 раунди анкетування серед представників 50 підприємств в Україні, Казахстані та Киргизстані з метою оцінки рівня інтеграції інструменту cталих публічних закупівель у бізнес-моделі компаній.

3.  Надано консультаційні послуги для представників 42 компаній з України, Казахстану та Киргизстану щодо використання підходів сталих публічних закупівель.
Для кожної компанії експерти Центру РЕЧВ розробили індивідуальні рекомендації за такими напрямками:

  • Інтегрування компонентів сталого розвитку в загальну політику підприємств
  • Покращення сталоості ланцюга постачання підприємства
  • Підвищення рівня готовності підприємства до сталих публічних закупівель
  • Впровадження механізмів екологічного маркування та сертифікації

4.  Сформовано мережу зацікавлених сторін із організацій в Україні, Казахстані та Киргизстані, діяльність яких сприяє зміцненню національного потенціалу щодо впровадження заходів зі сталих публічних закупівель.

5.  Розроблено інструмент самооцінки та навігації з ресурсоефективності I-GO Assistant спеціально для МСП з будь-якого сектору чи країни. Інструмент I-GO Assistant покликаний надати підприємствам МСП спрощений доступ до адаптованих знань та послуг підтримки з ресурсоефективності, які є найбільш актуальними до їхнього розміру, сектору діяльності та місцезнаходження.

Довідково:

Ініціативу I-GO (Integrated Greening Operations) розробила Green Industry Platform (Платформа зеленої промисловості) у співпраці з ініціативою Partnership for Action on Green Economy (Партнерство для дій щодо зеленої економіки), яка зараз впроваджується у кількох регіонах у співпраці з Global Opportunities for Sustainable Development Goals (Глобальні можливості для досягнення цілей сталого розвитку). Проєкт UNDA “Посилення сталих публічних закупівель для регіонального переходу до інклюзивної зеленої економіки в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії” виконує UNEP