ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

15 грудня 2021 року Центр ресурсоефективного та чистого виробництва організовує національну конференцію “ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ” в рамках компоненту “Циркулярна економіка та нові можливості зростання” фінансованої ЄС програми “EU4Environment” в Україні.

Дата та час:             15 грудня 2021 р.
Час:                          10:50-14:30

Формат заходу:      онлайн на платформі Zoom
Робочі мови:           українська та англійська (забезпечується синхронний переклад)

Проєкт програми    тут.

Мета конференції:
    – представити заходи у напрямку сталого розвитку: концепція циркулярної економіки,
      ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ), сталі публічні закупівлі;
     – обговорити поточний прогрес щодо переходу до “зеленої” економіки;
     – підвищити обізнаність про можливості та переваги принципів РЕЧВ і циркулярної економіки
      на національному та регіональному рівнях серед представників підприємств, уряду та громадськості;
     – продемонструвати переваги та нові можливості у поводженні з відходами;
     – ознайомити з навчальним курсом “Ощадливе виробництво”;
     – презентувати принципи та підходи циркулярної економіки для представників підприємств
      у контексті міжнародної програми “EU4Environment”, яка впроваджується в Україні.

Учасники
Конференція відкрита для всіх, хто цікавиться питаннями “зеленої” економіки, циркулярної економіки, ресурсоефективного та чистого виробництва і захисту довкілля.
На захід запрошуються представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства економіки України, Представництва Європейського Союзу, ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) та Sweco (Швеція), національні координатори програми “EU4Environment”, а також представники міжнародних та національних організацій, промислових підприємств, місцевих органів влади, асоціацій, фінансових установ, наукових кіл, неурядових організацій та інші зацікавлені сторони.

Для участі у Національній конференції просимо зацікавлених учасників попередньо зареєструватися, заповнивши реєстраційну форму.

Більше про Програму “EU4Environment” тут.

*Онлайн-конференція відбудеться в рамках програми “EU4Environment”, яка фінансується Європейським Союзом та реалізується консорціумом міжнародних партнерів, включаючи Організацію з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), ООН з навколишнього середовища, Європейську економічну комісію ООН (ЄЕК ООН) та Світовий банк.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК – НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ (УКРАЇНА)

Запрошуємо представників малих та середніх підприємств (МСП) України взяти участь у семінарі Сталий розвиток – нові можливості для бізнесу. Як малим та середнім підприємствам України підготуватися до сталих публічних закупівель та розширити свої ринки.”

Дата:                       30 листопада 2021
Час:                         14:00-15:30
Формат:                  онлайн на платформі Zoom
Робочі мови         українська та англійська (синхронний переклад)

Порядок денний тут.

Мета і задачі семінару:

     – підвищення обізнаності МСП та інших зацікавлених сторін щодо сталих публічних
       закупівель (СПЗ) в Україні, роз’яснення відповідних процедур та їхніх переваг;
      – презентація поточного стану реалізації СПЗ як в Україні, так і в регіоні СЄКЦА,
         а також обговорення майбутніх дій;
      – ознайомлення з новими можливостями, пов’язаними з СПЗ, для МСП в Україні;
      – презентація безкоштовної експертної підтримки для МСП з метою оцінки їхньої
       готовності до участі в тендерах СПЗ із використанням додаткових критеріїв сталості.

Учасники
На семінар запрошуються представники МСП, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України і Міністерства економіки України, ЮНЕП, національні експерти та всі, хто цікавиться питаннями СПЗ, циркулярною економікою, ресурсоефективним та чистим виробництвом.

Для участі у семінарі, будь ласка, заповніть реєстраційну форму.

Участь безкоштовна.

Організатори
Програма ООН з навколишнього середовища
Центр ресурсоефективного та чистого виробництва

* Семінар організовано в рамках  проєкту “Підвищення сталих публічних закупівель для регіонального переходу до інклюзивної “зеленої” економіки в Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії (СЄКЦА)”, який фінансується Рахунком розвитку ООН.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ В НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА (КЫРГЫЗСТАН)

Приглашаем представителей МСП Кыргызстана принять участие в семинаре-тренинге Преобразование Устойчивости в Новые Возможности Для Бизнеса. Как малым и средним предприятиям Кыргызстана подготовиться к устойчивым государственным закупкам и расширить свои рынки.”

Дата:                            25 ноября 2021
Время:                         14:00-15:30, по времени г. Бишкека, KGT
Формат:                       онлайн на платформе Zoom 
Рабочие языки         русский и английский (синхронный перевод)

Повестка дня тут.

Цели и задачи семинара:
            • повышение осведомленности МСП и других заинтересованных сторон об УГЗ в Кыргызстане,

              разъяснение соответствующих процедур и их преимуществ
            • презентация текущего статуса реализации УГЗ как в Кыргызстане, так и в регионе ВЕКЦА
            • представление связанных с УГЗ новых возможностей для МСП в Кыргызстане
            • презентация возможности для МСП воспользоваться бесплатной экспертной поддержкой
              для оценки их готовности участия в тендерах УГЗ с использованием дополнительных критериев устойчивости

Участники:
Участниками семинара станут представители МСП, заинтересованные и имеющие отношение к вопросам УГЗ, циркулярной экономики, ресурсоэффективного и более чистого производства, а также представители Министерства финансов, ЮНЕП и национальные эксперты.

Для участия в семинаре, пожалуйста, заполните регистрационную форму

Участие бесплатное. 

Организаторы:
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)
Центр ресурсоэффективного и более чистого производства в Украине 

*Семинар организован в рамках  проекта “Повышение устойчивости государственных закупок (УГЗ) для регионального перехода к инклюзивной “зеленой” экономике в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии (ВЕКЦА)”, финансируемого Счетом развития ООН.

Онлайн-захід щодо картування промислових відходів у рамках компоненту “Циркулярна економіка та нові можливості зростання” Програми “EU4Environment” в Україні

 

Запрошуємо представників промислових компаній, місцевих органів влади та відомств, а також екологів Давидівської сільської територіальної громади (СТГ) взяти участь в онлайн-заході щодо картування відходів у рамках компоненту “Циркулярна економіка та нові можливості зростання” програми “EU4Environment”.

Дата:                      18 листопада 2021
Час:                        14:00-15:30
Формат:                 онлайн на платформі Zoom
Робочі мови         українська та англійська (синхронний переклад)

Проєкт програми заходу тут.

Мета заходу:
        • ознайомити представників Давидівської СТГ із результатами діяльності у напрямку поводження з
           промисловими відходами
        • обговорити попередні результати діяльності картування відходів для доопрацювання результатів
        • обговорити переваги та нові можливості картування відходів для виробничих підприємств Давидівської СТГ

Учасники:
На захід будуть запрошені представники ЮНІДО та Sweco (Швеція), Давидівської сільської територіальної громади, промислові компанії, місцеві органи влади та відомства, екологи.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтесь на e-mail: anna@recpc.org, контактна особа – Анна Іванета

Організатор:
Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, який є національним партнером ЮНІДО з впровадження компоненту “Циркулярна економіка та нові можливості зростання” в рамках програми “EU4Environment”.

Про Програму “EU4Environment” тут

*Онлайн-захід відбудеться в рамках програми “EU4Environment”, яка фінансується Європейським Союзом та реалізується консорціумом міжнародних партнерів, включаючи Організацію з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), ООН з навколишнього середовища, Європейську економічну комісію ООН (ЄЕК ООН) та Світовий банк.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ В НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА (КАЗАХСТАН)

Приглашаем представителей МСП Казахстана принять участие в семинаре-тренинге Преобразование Устойчивости в Новые Возможности Для Бизнеса”. Как малым и средним предприятиям Казахстана подготовиться к устойчивым государственным закупкам и расширить свои рынки.

Дата:                            4 ноября 2021
Время:                         14:00-15:30, по времени Нур-Султан, Казахстан
Формат:                       онлайн на платформе Zoom 
Рабочие языки          русский и английский (синхронный перевод)

Проект повестки дня тут.

Цели и задачи семинара:
            • повышение осведомленности МСП и других заинтересованных сторон об УГЗ в Казахстане,
              разъяснение соответствующих процедур и их преимуществ
            • презентация текущего статуса реализации УГЗ как в Казахстане, так и в регионе ВЕКЦА
            • представление связанных с УГЗ новых возможностей для МСП в Казахстане
            • презентация возможности для МСП воспользоваться бесплатной экспертной поддержкой
              для оценки их готовности участия в тендерах УГЗ с использованием дополнительных критериев устойчивости

Участники:
Участниками семинара станут представители МСП, заинтересованные и имеющие отношение к вопросам УГЗ, циркулярной экономики, ресурсоэффективного и более чистого производства, а также представители Министерства финансов, ЮНЕП и национальные эксперты.

Для участия в семинаре, пожалуйста, заполните регистрационную форму

Участие бесплатное. 

Организаторы:
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)
Центр ресурсоэффективного и более чистого производства в Украине 

*Семинар организован в рамках  проекта “Повышение устойчивости государственных закупок (УГЗ) для регионального перехода к инклюзивной “зеленой” экономике в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии (ВЕКЦА)”, финансируемого Счетом развития ООН.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОМПОНЕНТУ «ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЗРОСТАННЯ» ПРОГРАМИ «EU4ENVIRONMENT» В УКРАЇНІ

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до онлайн-заходу  “Презентації компоненту “Циркулярна економіка та нові можливості зростання” програми “EU4Environment” в Україні.

Мета заходу:

– підвищення обізнаності учасників та ключових зацікавлених сторін щодо компоненту “Циркулярна економіка та нові можливості зростання” в рамках програми “EU4Environment” в Україні та його переваг для національних виробничих підприємств;
– презентація досягнень та планів щодо реалізації проєктів, пов’язаних з ресурсоефективним та чистим виробництвом, починаючи з 2019 року;
– обговорення нових можливостей, що пов’язані з циркулярної економікою в Україні: картографування промислових відходів як засіб для покращення поводження з відходами в обраних регіонах;
– представлення національної мережі ресурсоефективного та чистого виробництва.

Дата та платформа

Захід відбудеться онлайн на платформі Zoom 25 лютого 2021 року з 11:00-13:00.
Деталі про приєднання до заходу будуть повідомлені згодом.

Для участі у заході необхідно заповнити реєстраційну форму.

З проєктом Програми онлайн-заходу можна ознайомитися тут.

Захід буде актуальним для тих,  хто цікавиться питаннями “зеленої” економіки, циркулярної економіки, ресурсоефективності та чистого виробництва і охорони довкілля.

Серед учасників заходу також будуть представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (координатори програми в Україні), Представництва Європейського Союзу в Україні, ЮНІДО та інші міжнародні організації, національний координатор програми “EU4Environment” в Україні, представники компаній, організацій, асоціацій, неурядових організацій, фінансових установ, науковців та науково-дослідних інститутів. 

Програма “EU4Environment”, яка фінансується ЄС, покликана допомагати країнам Східного партнерства: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Республіка Молдова та Україна, зберегти свій природний капітал і покращити екологічний добробут населення, підтримуючи діяльність із захисту довкілля, демонструючи і відкриваючи можливості для більш “зеленого” зростання, а також імплементуючи механізми для кращого управління екологічними ризиками та впливами.

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ

16 грудня 2020 року Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (Центр) організовує національну конференцію
“ЕКОМОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ВІД РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ ДО ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ”.

              Дата та час: 16 грудня 2020 р. (10:00-14:00)
              Формат заходу: онлайн-конференція
              Мова: українська та англійська (забезпечується синхронний переклад)

 Увага! 

Для приєднання до онлайн-конференції в програмі Zoom, яка відбудеться вже завтра, 16 грудня, використовуйте наступне посилання:
https://unido.zoom.us/j/99374908862?pwd=ZUJFeWVwUkRxQ1RlSWgvSk94cXBYdz09 

Пароль: 015999

Для тих, хто немає можливості приєднатися до Zoom, пропонуємо дивитися пряму трансляцію події в Ютуб 16 грудня тут

Чекаємо на Вас!

Це буде визначна подія для всіх її учасників, оскільки для Центру це буде звітна конференція, покликана ознайомити зі здобутками, перевагами, успіхами та викликами проєкту Організації Об’єднаних Націй з просмислового розвитку UNIDO “Сприяння адаптації і впровадженню ресурсоефективного та чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в України”, який виконувався в Україні 8 років. 

Запрошуємо всіх наших бізнес-партнерів, міжнародні організації, фінансові установи, наукові кола, представників освітніх фондів та промислових підприємств, з якими ми співпрацювали впродовж цього періоду, та всіх, кого зацікавив захід, долучитися до знаменної події в житті нашого Центру. 

На конференції будуть висвітлені питання ресурсоефективності та циркулярної економіки і визначення їхньої ролі у формуванні екологічної та економічної політики держави.

Концепція ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ) передбачає постійне застосування превентивних екологічних стратегій до процесів, продуктів та послуг з метою підвищення ефективності використання ресурсів та зменшення ризиків для людей та довкілля. Модель циркулярної економіки базується на принципах зменшення кількості сировини і ресурсів у виготовленні продукції, а також розглядає їхнє повторне використання. Ресурсоефективність та циркулярна економіка дозволяють компаніям прискорити перехід до інклюзивної “зеленої” економіки і досягти Цілей Сталого Розвитку, що має важливе значення для відновлення та розвитку економіки.

Для суспільства переваги РЕЧВ та циркулярної економіки очевидні:

        – Економічні (підвищення продуктивності ресурсів);
        – Екологічні (зменшення негативного впливу на довкілля);
        – Соціальні  (покращення добробуту населення).

Про це та багато іншого Ви дізнаєтеся, долучившись до нашої конференції 16 грудня 2020 року.

З Програмою конференції можна ознайомитися тут.

Реєстрація обов’язкова за посиланням.

 

* Онлайн-конференція організовується в рамках:
– проєкту Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку “Сприяння адаптації і впровадженню ресурсоефективного та чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в України” за підтримки Швейцарії та Австрії;
– 
програми “Європейський Союз для довкілля” (EU4Environment), що фінансується ЄС та реалізується в шести країнах Східного партнерства консорціумом міжнародних партнерів, включаючи Організацію з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), ООН з навколишнього середовища, Європейську економічну комісію
ООН (ЄЕК ООН) та Світовий банк.

 

Онлайн-семінар щодо ґендерних питань у сфері екологізації національної промисловості

Запрошуємо представників підприємств, організацій, а також всіх, кого цікавить тема щодо ґендерних питань, долучитися до
2-денного онлайн-семінару.

Мета семінару – актуалізувати ґендерну проблематику, що охоплює ґендерний аналіз у країнах Східного партнерства (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Республіка Молдова та Україна), з метою оцінки ґендерно-диференційованого впливу в проєктах у шести країнах, збору базових даних, дезагрегованих за статтею, визначення державних установ, НУО, громадських організацій, а також жіночих асоціацій чи груп, робота яких зосереджена на ґендерних питаннях та навколишньому середовищі.

Дата та час поведення:
            25 листопада 2020 р. з 10:00-14:00 (реєстрація о 09:30)
            26 листопада 2020 р. з 10:00-14:00 (реєстрація о 09:30)

Формат: онлайн

Мова семінару: українська

Спікер семінару: Михайло Корюкалов, експерт з моніторингу, оцінки та ґендерних питань

Під час семінару Ви дізнаєтесь про:

          – Ключові поняття – ґендер та стать, дискримінація, рівні права, рівні можливості, інтеграція ґендерних питань;
          – Ґендерні стереотипи та їх вплив на прийняття рішень;
          – Законодавчу базу щодо ґендерних питань – національна та міжнародна;
          – Головні статистичні дані та параметри ґендерних питань у країнах-виконавців проєкту;
          – Ґендерні аспекти у ресурсоефективному та чистому виробництві і циркулярній економіці

Програма семінару тут.

Участь безкоштовна. Кількість місць обмежена.
Реєстрація обов’язкова за посиланням.

 

 

* Семінар організовано в рамках програми “Європейський Союз для довкілля (EU4Environment)”, що фінансується ЄС та реалізується в шести країнах Східного партнерства консорціумом міжнародних партнерів, включаючи Організацію з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), ООН з навколишнього середовища, Європейську економічну комісію ООН (ЄЕК ООН) та Світовий банк.

 

Ресурсоефективність промислових підприємств у Східному регіоні

Мета заходу – ознайомити учасників із успішними результатами діяльності Центру РЕЧВ у Східному регіоні та отримати відповіді на запитання про ресурсоефективність.

Дата12 листопада 2020 року.

Формат: онлайн-захід.

Організатор: Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (Центр РЕЧВ).

На онлайн-заході будуть висвітлені наступні питання:
–  практичні аспекти результатів впровадження ресурсоефективності у Східному регіоні;
–  співпраця Центру РЕЧВ з виробничими підприємствами у Східному регіоні;
–  особливості роботи з виробничими підприємствами та досвід впровадження РЕЧВ-підходів на підприємстві;
–  результати співпраці з Центром РЕЧВ у міжнародних проєктах.

Запрошуємо промислові підприємства та всіх зацікавлених долучитися до заходу, на якому Ви зможете ознайомитися з діяльністю Центру РЕЧВ та отримати відповіді на запитання про ресурсоефективність.

Програма для ознайомлення тут.

Участь в онлайн-заході безкоштовна.

Попередня реєстрація обов’язкова за посиланням.

Безпосередньо в день проведення заходу Ви отримаєте посилання на трансляцію з YouTube-каналу Центру.

Будемо раді бачити Вас на нашому онлайн-заході!

Онлайн-захід організовано в рамках проєкту Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку “Сприяння адаптації і впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в України” за підтримки Швейцарії та Австрії.

 

Ресурсоефективність промислових підприємств у Західному регіоні

5 листопада 2020 року Центр  ресурсоефективного та чистого виробництва організовує онлайн-захід, на якому його учасники зможуть ознайомитися з прикладами та стратегічними підходами у впровадженні заходів із ресурсоефективності на промислових підприємствах Західного регіону України, дізнаються про розвиток екосистеми стійкого підприємництва, кліматичних інновацій та “зеленої” економіки в Україні тощо.

Програма для ознайомлення тут.

Запрошуємо всіх зацікавлених та бажаючих долучитися до заходу.

Участь в онлайн-заході безкоштовна.

Попередня реєстрації обов’язкова.

Безпосередньо в день проведення заходу Ви отримаєте посилання на трансляцію з YouTube-каналу Центру.

Реєструйтеся за посиланням.

 

Онлайн-захід організовано в рамках проєкту Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку «Сприяння адаптації і впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в України» за підтримки Швейцарії та Австрії.