04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
  • English
Ресурсоефективність – запорука зростання Вашого бізнесу

КАРТУВАННЯ ВІДХОДІВ (WASTE MAPPING) ДЛЯ ГРОМАД У РАМКАХ ПРОГРАМИ EU4ENVIRONMENT

В Україні з кожним роком все більше уваги приділяється захисту довкілля, покращенню екологічної ситуації у містах і селищах. Підписання Угоди про асоціацію з Європейським союзом вимагає від України ухвалення цілої низки законодавчих актів, що відповідають директивам ЄС. Основними з них стосовно управління відходами є: Закон “Про відходи”, розпорядження КМУ від 20.02.2019 № 117-р “Національний план управління відходами до 2030 р.”, накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 23.03.2017 № 57 “Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту”, Міністерства екології та природних ресурсів від 12.04.2019 № 142 “Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами”. Виконання вимог цих та інших документів потребують певних знань та навичок у зазначеній сфері.

Центр РЕЧВ є виконавцем компоненту “Циркулярна економіка та нові можливості зростання” в рамках фінансованої ЄС програми “Європейський Союз для довкілля” (EU4Environment). Програма допомагає шести країнам Східного партнерства (Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіці Молдова та Україні) зберегти свій природний капітал і підвищити екологічний добробут населення, підтримуючи діяльність із захисту довкілля, демонструючи і відкриваючи можливості для більш “зеленого” зростання, а також імплементуючи механізми для кращого управління екологічними ризиками та впливами. Програма реалізується консорціумом міжнародних партнерів, включаючи Організацію з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), Програмою ООН з навколишнього середовища, Європейську економічну комісію ООН (ЄЕК ООН) та Світовий банк.

Одним із напрямків компоненту “Циркулярна економіка та нові можливості зростання” є управління відходами у вигляді їхнього картування (Waste Mapping) в межах громади (міста чи ОТГ). Ця активність передбачає:

  • попередній збір даних про надходження за кількістю та вартістю окремих груп відходів;
  • створення карти утворення та збирання відходів, аналіз їхніх видів та джерел надходження;
  • розроблення карти внутрішньої логістики (людино-години, механізми переміщення, внутрішня та зовнішня вартість);
  • аналіз коефіцієнту збирання та частоти для кожної групи відходів порівняно з кількістю контейнерів;
  • аналіз ефективності матеріалів та ступенів сортування, аналіз кожного сегменту у відповідності з ієрархією відходів;
  • порівняльний аналіз результатів з ціллю та початковими зібраними даними;
  • обговорення результатів аналізу, можливих прогалин та кращих практик для кожного сегменту і суб-процесу.

Для виконання цієї роботи у третьому кварталі 2020 будуть залучені іноземні спеціалісти. Всі роботи з навчання та практичної передачі досвіду будуть виконуватися за рахунок проєкту. Загалом передбачається виконання робіт у двох громадах.

Наразі ЦРЕЧВ збирає заявки від громад (міст, ОТГ). Якщо Ви зацікавлені, будь ласка, заповніть форму за посиланням: https://forms.gle/Mgyo97NQNxAQE3CUA