04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
 • English
Ресурсоефективність – запорука зростання Вашого бізнесу

Програма “Європейський Союз для довкілля” в Україні

Компонента "Циркулярна економіка та нові можливості зростання"
в рамках Програми "Європейський Союз для довкілля" (EU4Environment) для країн Східного партнерства

Роки

2019-2023

Складові компоненти

 • Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ)
 • Циркулярна економіка та управління промисловими відходами
 • Єдиний ринок зеленої продукції (ЄРЗП)

Загальні цілі компоненти

 • Підвищення загальнонаціональної відповідальності за екологізацію економіки країни
 • Сприяння підвищенню обізнаності та освіті
 • Визнання громадськістю необхідності переходу до "зеленої" економіки
 • Масштабне впровадження РЕЧВ-методики на підприємствах національної промисловості
 • Використання стратегічних підходів до управління відходами
 • Підтримка "зелених" реформ у економіці
 • Ознайомлення з єдиним ринком "зеленої" продукції та його демонстрація

Цільова аудиторія

Представники малого та середнього бізнесу, державних установ, громадських організацій та спілок, наукових кіл, міжнародних організацій тощо

Роль Центру РЕЧВ

Виконавець програмної компоненти “Циркулярна економіка та нові можливості зростання”

Що входить до складу компоненти?

Ресурсоефективне та більш чисте виробництво 

Безперервне застосування комплексної превентивної екологічної стратегії до виробничих процесів, продукції та послуг для підвищення ефективності і зниження ризиків для людини та довкілля

Циркулярна економіка або економіка замкненого циклу 

Модель економічного розвитку, заснована на відновленні та раціональному споживанні ресурсів, альтернатива традиційній, лінійній, економіці. Принципи циркулярної економіки: скорочення споживання, повторне використання та перероблення

Ініціатива "Єдиний ринок зеленої продукції" 

Застосування методології “Екологічного сліду продукції” (ЕСП) як однієї з можливих схем екологічного маркування для експортних галузей, орієнтованих на ринок ЄС

Активності

Клуби РЕЧВ

Хмельницький регіон

Полтавський регіон

 • Проведено 6 тренінгових модулів у кожному регіоні
 • 16 компаній стали учасницями РЕЧВ -клубів в обох регіонах
 • Кожна компанія-учасниця розробила План дій з підвищення ресурсоефективності на своєму підприємстві
 • Були розроблені та презентовані всім компаніям-учасницям технічні звіти з описом опцій щодо підвищення ефективності споживання ресурсів
 • Для підтримки діяльності Клубів РЕЧВ використувуються напрацювання із попереднього проєкту EaPGREEN на базі розроблених навчальних та інформаційних матеріалів

Сертифікати для учасників РЕЧВ-клубів

Картування відходів для двох пілотних громад

Давидівська сільська територіальна громада (Львівська обл.)

Славутська міська територіальна громада (Хмельницька обл.)

Напрацювання

Бізнес-кейси

 • Виконано моніторинг впроваджених опціій на демонстраційних компаніях у межах попереднього проєкту EaPGREEN
 • Розроблено 8 бізнес-кейсів українською та англійською мовами
 • Здійснено пошук демонстраційних компаній
 • Розроблено звіти за результатами обстеження та РЕЧВ-оцінки
 • Виконуються роботи із розроблення та дизайну бізнес-кейсів для 15 демонстраційних компаній у 2-х РЕЧВ-клубах

Екологічний слід продукту

Екологічний слід продукту (ЕСП) – це підхід, що ґрунтується на оцінці життєвого циклу продукту або послуги, який дозволяє виміряти їхній вплив на довкілля. ЕСП розроблений Європейською Комісією з метою забезпечення відповідності та надання споживачам більш якісної інформації про сталий розвиток, заохочуючи їх до споживання та виробництва екологічної продукції на єдиному ринку ЄС.
Детальніше про методологію ЕСП читайте тут.

Невдовзі:

 • Будуть розроблені методичні рекомендації щодо ЄРЗП
 • Буде організовано ще один захід із підвищення обізнаності про ЄРЗП

Підтримка "зеленого" відновлення промислових підприємств

 

Центр РЕЧВ розширює діяльність у рамках результату 2 “Циркулярна економіка та нові можливості зростання” програми EU4Environment в Україні шляхом пілотного впровадження єдиного ринку зеленої продукції (ЄРЗП) та екологічного сліду продукту (ЕСП) в Україні, а також підтримки “зеленого” відновлення промислових підприємств. Серед зацікавлених сторін – бізнес, експерти, державні установи та наукові кола.
Наразі триває фахове консультування обраних підприємств.

Завдання:

 • Визначення потреб у відновленні переміщених промислових підприємств та можливостей відновлення у цільових регіонах ​
 • Консультування підприємств за вибраними напрямами​
 • Пошук та підбір фінансових можливостей для “зеленого” відновлення підприємств ​
 • Популяризація “зеленого” відновлення через успішні бізнес-кейси

Основні напрями консультування:

 • Доступність ресурсів (матеріалів, енергії, води, робочої сили) та забезпеченість ресурсами (включно з енергетичною безпекою)
 • Картування постачальників
 • Поводження з відходами (включно з небезпечними)
 • Ресурсоефективне та чисте виробництво (скринінг можливостей)
 • Промисловий симбіоз
 • Готовність до надзвичайних ситуацій

Напрацювання:

 • Розроблено опитувальник для виробничих підприємств України, який має визначити проблеми та потреби вітчизняних промислових підприємств, а також сприяти їхньому подальшому “зеленому” відновленню шляхом консультування за напрямами: (1) впровадження сучасних технологій ресурсозбереження й енергоефективності, (2) підбір фінансових можливостей для цього
 • Розроблено форму реєстрації на участь у Програмі EU4Environment

Сертифікати для учасників тренінгів щодо ЕСП

Онлайн-тренінги та заходи

Довідково:

Мета Програми

Допомогти країнам Східного партнерства зберегти свій природний капітал і підвищити екологічний добробут населення, підтримуючи діяльність із захисту довкілля, демонструючи і відкриваючи можливості для більш “зеленого” зростання, а також імплементуючи механізми для кращого управління екологічними ризиками

П'ять компонентів Програми

 • Екологічне прийняття рішень
 • Циркулярна економіка та нові можливості зростання (Україна)
 • Забезпечення справедливих правил гри у сфері охорони довкілля
 • Екосистемні послуги та джерела доходів
 • Обмін знаннями та координація

EU4Environment у соцмережах

Ця вебсторінка створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Думки, висловлені на ній, жодним чином не відображають офіційну думку Європейського Союзу, його країн-членів або урядів країн Східного партнерства. Ця вебсторінка та її наповнення не завдають шкоди статусу або суверенітету будь-якої території, делімітації міжнародних кордонів, або ж назві будь-якої території, міста або району

Ще більше інформації тут, на офіційній сторінці проєкту EU4Environment