04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
  • English
Ресурсоефективність - запорука зростання вашого бізнесу

Програма «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment) в Україні

Ресурсоефективне та більш чисте виробництво (РЕЧВ) в Україні, єдиний ринок зеленої продукції (ЄРЗП) і циркулярна економіка стали складовими регіональної програми «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment). Вона виконується в шести країнах Східного партнерства (Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіці Молдова та Україні). Програма розрахована на 3 роки і триватиме до 2022 року.

Про Програму

Програма EU4Environment фінансується ЄС та реалізується консорціумом міжнародних партнерів, включаючи Організацію з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), ООН з навколишнього середовища, Європейську економічну комісію ООН (ЄЕК ООН) та Світовий банк.

Разом з іншими країнами Східного партнерства Україна рухається в напрямку досягнення Цілей сталого розвитку, а також виконання інших міжнародних зобов’язань, включаючи Паризьку угоду, «20 досяжних результатів до 2020 року». Регіональна програма EU4Environment підтримує країни в їх переході на більш екологічні, ефективні і сталі принципи функціонування економіки, а також вирішення екологічних проблем. Для виконання задач Програми буде систематично використовуватися досвід ЄС.

Виконання Програми пов’язане із роботою Панелі Східного партнерства з питань довкілля та зміни клімату в рамках Платформи №3 «Зв’язок, енергоефективність, довкілля та зміна клімату».

Мета Програми

Мета полягає у сприянні країнам Східного партнерства зберегти свій природний капітал і підвищити екологічний добробут населення, підтримуючи діяльність із захисту довкілля, демонструючи і відкриваючи можливості для більш «зеленого» зростання, а також  імплементуючи механізми для кращого управління екологічними ризиками.

Складові компоненти EU4Environment

1 Більш «зелене» прийняття рішень

2 Циркулярна економіка та нові можливості зростання

3 Екологічне ігрове поле

4 Екосистемні послуги та засоби до існування

5 Обмін знаннями та координація дій

Центр РЕЧВ в Україні долучається до виконання компоненту «Циркулярна економіка та нові можливості зростання», який включає наступні напрямки:

  • ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ);
  • циркулярну економіка та утилізацію відходів;
  • єдиний ринок зеленої продукції (ЄРЗП).

Ресурсоефективне та більш чисте виробництво – це безперервне застосування комплексної превентивної екологічної стратегії до виробничих процесів, продукції та послуг для підвищення ефективності і зниження ризиків для людини та довкілля.

Ініціатива «Єдиний ринок зеленої продукції» передбачає застосування методології «Екологічного сліду продукції» (ЕСП) як однієї з можливих схем екологічного маркування для експортних галузей, орієнтованих на ринок ЄС.

Цільова аудиторія

Цільовою аудиторією Програми є представники малого та середнього бізнесу, державних установ, громадських організацій та спілок, наукових кіл, міжнародних організацій тощо.

Очікувані результати:

  1. Підвищення загальнонаціональної відповідальності за екологізацію економіки країни, сприяння підвищенню обізнаності, освіті та визнання громадськістю необхідності переходу до «зеленої» економіки.
  2. Масштабне впровадження РЕЧВ-методики на підприємствах національної промисловості, використання стратегічних підходів до управління відходами, підтримка «зелених» реформ у економіці, ознайомлення та демонстрація ЄРЗП.

Інформація про проєкт.