04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
  • English
Ресурсоефективність – запорука зростання Вашого бізнесу

Програма “Європейський Союз для довкілля” в Україні

Ресурсоефективне та більш чисте виробництво в Україні, єдиний ринок зеленої продукції та циркулярна економіка стали складовими регіональної програми "Європейський Союз для довкілля" (EU4Environment). Розрахована на 3 роки, програма виконується в шести країнах Східного партнерства (Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіці Молдова та Україні) і триватиме до 2022 року

Програма

Програма EU4Environment фінансується ЄС та реалізується консорціумом міжнародних партнерів, включаючи Організацію з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), ООН з навколишнього середовища, Європейську економічну комісію ООН (ЄЕК ООН) та Світовий банк.

Разом з іншими країнами Східного партнерства Україна рухається в напрямку досягнення Цілей сталого розвитку, а також виконання інших міжнародних зобов’язань, включаючи Паризьку угоду, “20 досяжних результатів до 2020 року”. Регіональна програма EU4Environment підтримує країни в їх переході на більш екологічні, ефективні і сталі принципи функціонування економіки, а також вирішення екологічних проблем. Для виконання задач Програми буде систематично використовуватися досвід ЄС.

Виконання Програми пов’язане із роботою Панелі Східного партнерства з питань довкілля та зміни клімату в рамках Платформи №3 “Зв’язок, енергоефективність, довкілля та зміна клімату”

Мета

Допомогти країнам Східного партнерства зберегти свій природний капітал і підвищити екологічний добробут населення, підтримуючи діяльність із захисту довкілля, демонструючи і відкриваючи можливості для більш «зеленого» зростання, а також імплементуючи механізми для кращого управління екологічними ризиками

Компоненти

Екологічне прийняття рішень

Циркулярна економіка та нові можливості зростання

Забезпечення справедливих правил гри в сфері охорони довкілля

Екосистемні послуги та джерела доходів

Обмін знаннями та координація

Цільова аудиторія

Представники малого та середнього бізнесу, державних установ, громадських організацій та спілок, наукових кіл, міжнародних організацій тощо

Центр РЕЧВ в Україні

Центр долучається до виконання компоненту “Циркулярна економіка та нові можливості зростання” за такими напрямками:

  • ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ)
  • циркулярна економіка та утилізація відходів
  • єдиний ринок зеленої продукції (ЄРЗП)

Ресурсоефективне та більш чисте виробництво – це безперервне застосування комплексної превентивної екологічної стратегії до виробничих процесів, продукції та послуг для підвищення ефективності і зниження ризиків для людини та довкілля

Ініціатива “Єдиний ринок зеленої продукції” передбачає застосування методології “Екологічного сліду продукції” (ЕСП) як однієї з можливих схем екологічного маркування для експортних галузей, орієнтованих на ринок ЄС

Очікувані результати

Підвищення загальнонаціональної відповідальності за екологізацію економіки країни, сприяння підвищенню обізнаності, освіті та визнання громадськістю необхідності переходу до “зеленої” економіки. 
Буклет проєкту можна подивитися тут

Масштабне впровадження РЕЧВ-методики на підприємствах національної промисловості, використання стратегічних підходів до управління відходами, підтримка “зелених” реформ у економіці, ознайомлення та демонстрація ЄРЗП

Ця вебсторінка створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Думки, висловлені на ній, жодним чином не відображають офіційну думку Європейського Союзу, його країн-членів або урядів країн Східного партнерства. Ця вебсторінка та її наповнення не завдають шкоди статусу або суверенітету будь-якої території, делімітації міжнародних кордонів, або ж назві будь-якої території, міста або району

Ще більше інформації тут, на офіційній сторінці проєкту EU4Environment