04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г +380 44 227 83 78 info@recpc.org
  • English
Ресурсоефективність – запорука зростання Вашого бізнесу

Сприяння адаптації і впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи центру більш чистого виробництва в Україні, (UNIDO)

Сприяння адаптації і впровадженню ресурсоефективного
та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи
Центру більш чистого виробництва в Україні

Донори

Співвиконавець

Бенефіціар

Роки виконання

2013-2020

Мета

Впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні шляхом створення Центру ресурсоефективного та чистого виробництва (Центр) і його ефективного функціонування на території всієї держави

Ключове завдання

Максимальне сприяння процесу адаптації та застосуванню методів, практик, технологій та концепції РЕЧВ, тим самим забезпечуючи українську промисловість необхідними інструментами, які б слугували прискореному просуванню екологічно безпечної продукції на загальнонаціональний та регіональні ринки

Роль Центру РЕЧВ

Центр надає консультаційні послуги українським виробничим підприємствам, щоб допомогти їм поліпшити ресурсоємність, підвищити конкурентоздатність, зменшити негативний вплив на довкілля – все це завдяки впровадженню в Україні концепції РЕЧВ. Також він є надійним партнером промислових підприємств у вирішенні питань раціонального споживання енергії, теплоти, води, сировинних матеріалів, хімічних речовин та вчить запобігати утворенню відходів

Результати виконання проєкту

За роки виконання проєкту експерти Центру РЕЧВ обстежили 170 об’єктів, серед яких були виробничі підприємства із різних галузей промисловості: машинобудування та металообробки, будівельної, харчової, легкої та ін.

Виконуючи технічні обстеження, експерти Центру ресурсоефективного та чистого виробництва (Центр) виявляли неефективне споживання енергії, матеріалів, води тощо та розробляли технічні рішення, які допомагають оптимізували виробничі процеси та дозволяють скоротити споживання ресурсів і заощадити бюджет підприємств.

Експерти Центру на постійній основі здійснювали моніторинг впровадження заходів, що дійсно демонструє реальний ефект від спільної діяльності Центру з підприємствами

Основні ресурси на виробництві

Сумарний потенціал ресурсозбереження

Результати впроваджених РЕЧВ-заходів

Кумулятивний ефект від впроваджених заходів

Впровадження концепції РЕЧВ в Україні передбачало нарощування вітчизняного кадрового потенціалу. У 6 регіонах України було організовано тренінги для 500 осіб. 325 учасників, серед яких майже половину становили жінки, стали експертами та експертками з ресурсоефективного та чистого виробництва.

У 2020 році Центр РЕЧВ розробив та розмістив на своїй сторінці онлайн-курс “Ресурсоефективне та чисте виробництво”, який складається із 14 відео про загальні підходи та практичні кроки у впровадженні ресурсоефективного виробництва. Спікери курсу є досвідченими експертами з енергозбереження, ресурсоефективності, раціонального управління хімічними речовинами та захисту довкілля. Зручний онлайн-формат та можливість отримання електронного сертифікату після успішного складання тесту є перевагами запропонованого курсу.

Центр тісно співпрацював з національними університетами та організовував інформаційні семінари для викладачів університетів. Як результат, предмет “Ресурсоефективне та чисте виробництво” став невід’ємною частиною освітніх програм у 6 національних університетах та 1 коледжі:
– КПІ ім. Ігоря Сікорського;
– Білоцерківський національний аграрний університет;
– Національний лісотехнічний університет України;
– Національний університет біоресурсів і природокористування України;
– Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
– Харківський державний університет залізничного транспорту
– Державний вищий навчальний заклад “Київський електромеханічний коледж”.

Також Центр розробив відповідні опорні навчальні посібники для інформаційної та методологічної підтримки викладачів, які бажають розробити та інтегрувати курс РЕЧВ в університетах та інститутах

Нарощування кадрового потенціалу

Відео про раціональне управління хімічними речовинами з онлайн-курсу "РЕЧВ"

Співпраця Центру з національними університетами

З метою поширення концепції РЕЧВ Центр організовав майже 140 інформаційних заходів, учасниками яких стали понад 8 500 представників компаній, підприємств, організацій, асоціацій, державних та фінансових установ, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів та зацікавлені сторони, які опікуються питаннями “зеленої” економіки, ресурсоефективності та чистого виробництва, сталого виробництва та охорони довкілля. Частка жінок серед учасників становила 32%.

В рамках виконання проєкту, Центр розробляв та друкував публікації, довідники, інформаційні матеріали про методологію РЕЧВ, приклади її застосування, найкращі доступні практики тощо. Всі публікації розміщені на сайті Центру у рубриці “Центр знань” за категоріями:
галузеві посібники
навчальні видання з методології РЕЧВ та хімічного лізингу
довідники для порівняльного аналізу (бенчмаркінгу)
бізнес-кейси українських підприємств
COVID-19 в Україні, вплив на бізнес і процес його відновлення та інші дотичні публікації.

Всього за 8 років Центр розробив 58 публікацій (деякі з них були виконані 2-ма мовами: українською та англійською).

Окрім розробки інформаційно-просвітницьких матеріалів, Центр розробляв відео-матеріали про впровадження РЕЧВ-методології, бізнес-моделі хімічного лізингу, роботу Центру в регіонах України тощо. Всього в рамках виконання проєкту було розроблено 59 відео.

Всі відеоматеріали розміщено на YouTube каналі Центру за такими категоріями:
– про РЕЧВ, хімічний лізинг
– вебінари, лекції, навчальні матеріали, курс “РЕЧВ”
– інформаційні заходи
– інтерв’ю.

Засідання круглого столу "Впровадження енергозберігаючих та ресурсоефективних технологій у переробній промисловості та АПК України: досягнення та перспективи" (10.10.19, м. Київ)

Національна конференція
"Екомодернізація української промисловості: від ресурсоефективності до циркулярної економіки"
(16.12.20, онлайн)

Публікації Центру на сайті у рубриці "Центр знань"

Центр співпрацює з міжнародними організаціями, виступає надійним партнером у виконанні проєктів, спрямованих на підвищення обізнаності, розповсюдження та впровадження моделей циркулярної економіки, ресурсозбереження та захисту довкілля.

Окрім виконання основного проєкту ЮНІДО Центр бере участь у впровадженні інших міжнародних проєктів в Україні:

  1. Програма ЄС “Європейський Союз для довкілля” (EU4Environment);
  2. Проєкт GIZ “Енергоефективність у громадах II”
  3. Проєкт GIZ “Консультування підприємств щодо енергоефективності”
  4. Канадсько-український проєкт підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS)
  5. Проєкт Посольства США в Україні “Популяризація технічної та екологічної вищої освіти” (PROMETHE-U.S.)
  6. Демонстраційний проєкт ЮНІДО “Ресурсоефективне та чисте виробництво” програми “Екологізація економік країн Східного партнерства ЄС” (EaP GREEN)
  7. Проєкт GIZ “Програма сприяння зеленій модернізації економіки України”
  8. Проєкт “Україна-Норвегія” за назвою “Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців та членів їхніх сімей в Україні

Завдання Центру в рамках виконання всіх дотичних проєктів насамперед полягає у розповсюдженні інформації про концепцію “зеленої” та циркулярної економіки, ресурсоефективного та чистого виробництва, сталого  промислового виробництва та охорону довкілля в Україні, а також у сприянні  втіленню принципів та підходів таких концепцій в українську промисловість, тим самим допомагаючи підприємствам і виробництвам покращувати економічні та екологічні показники.

Довідково

Концепція РЕЧВ

Концепція РЕЧВ, розроблена та запропонована UNIDO та UNEP, є одним із основних інструментів впровадження циркулярної економіки. Її суть полягає в тому, щоб використані у виробництві ресурси (вода, матеріали, енергія тощо) якомога ефективніше переходили у кінцеву продукцію з мінімізацією утворення відходів, викидів і стічних вод. Це надає підприємству додатковий економічний ефект і знижує його навантаження на довкілля. Головне гасло цієї концепції – “Робити більше, витрачаючи менше”

Додаткові завдання

Покращення економічних та екологічних показників промислових підприємств, створення кадрового потенціалу та популяризація концепції ресурсоефективного та чистого виробництва